Περιφερειακό Τμήμα Αργολίδας και Αρκαδία
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

ΣΥΝΘΕΣΗ  Δ.Σ. Π.Τ AΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

Πρόεδρος: Σιδέρης Βασίλειος

Γραμματέας: Aυδούση Ελένη

Ταμίας: Μιχαλόπουλος Παναγιώτης

e-mail : pt.arg.ark@gmail.com

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Π/Τ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Λογαριασμός ΕΤΕ     842/481000-79

IBAN GR 3101108420000084248100079

Όσοι επιθυμούν να μάθουν για τις οφειλές τους μπορούν να πληροφορούνται από τον ταμία Μιχαλόπουλο Παναγιώτη.