Περιφερειακό Τμήμα Αττικής
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Καλωσορίσατε στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Ε. 

Πρόεδρος: Μαρσέλλου Ευφημία

τηλέφωνο: 6944831219 e-mail: mm@ptpraxis.gr

Αντιπρόεδρος: Μπουρνουσούζης Ελευθέριος

τηλέφωνο: 6932737318 e-mail: bournousouzis@hotmail.com

Γ.Γραμματέας: Τσιρικάς Ιωάννης

τηλέφωνο: 6972328069 e-mail: tsirikasi@gmail.com

Ταμίας: Μαχαίρα Αικατερίνη

τηλέφωνο: 6944532398 e-mail: kat.mach@yahoo.gr

Οργανωτικός Γραμματέας: Λεωτσάκος Γεώργιος

τηλέφωνο: 6936636679 e-mail: leotsakos_g@yahoo.gr

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Σταθόπουλος Σταύρος

τηλέφωνο: 6936101228 e-mail: stavros.stathopoulos@yahoo.gr

Υπεύθυνος Εντύπων και Εκδόσεων: Αποστολοπούλου Ουρανία

τηλέφωνο: 6942473904 e-mail: apostolopouloukalantzi@hotmail.com

Μέλος: Ασμάνης Στράτος

τηλέφωνο: 6944532398 e-mail: kat.mach@yahoo.gr

Μέλος: Γιαννέας Ιωάννης

τηλέφωνο: 6938680900 e-mail: gianneas1@yahoo.gr

Μέλος: Καραντίας Θεόδωρος

τηλέφωνο: 6994633705 e-mail: thkarantias@gmail.com

Μέλος: Χαμογεωργάκης Γρηγόριος

τηλέφωνο: 6945646548 e-mail: hpc@hotmail.gr

 

Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ): GR66 0110 1180 0000 1184 8010 242 Π.Σ.Φ - Π.Τ. Αττικής

Για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  ptattikis@psf.org.gr