Περιφερειακό Τμήμα Αττικής
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Καλωσορίσατε στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Ε. 

Πρόεδρος: Παπαγέωργας Τρύφωνας

τηλέφωνο: 6932701522 email: tryfonpapa@hotmail.com

Αντιπρόεδρος: Μπουρνουσούζης Ελευθέριος

τηλέφωνο: 6932737318 email: bournousouzis@hotmail.com

Γ.Γραμματέας: Τσιρικάς Ιωάννης

τηλέφωνο: 6972328069 email: tsirikasi@gmail.com

Ταμίας: Ασμάνης Ευστράτιος

τηλέφωνο: 6973287057 email: asmanis61@gmail.com

Οργανωτικός Γραμματέας: Λεωτσάκος Γεώργιος

τηλέφωνο: 6936636679 email: leotsakos_g@yahoo.gr

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Σταθόπουλος Σταύρος

τηλέφωνο: 6936101228 email: stavros.stathopoulos@yahoo.gr

Υπεύθυνος Εντύπων και Εκδόσεων: Αποστολοπούλου Ουρανία

τηλέφωνο: 6942473904 email: apostolopouloukalantzi@hotmail.com

Μέλος: Μαρσέλλου Ευφημία

τηλέφωνο: 6944831219 email: praxismi@otenet.gr

Μέλος: Μαχαιρά Αικατερίνη

τηλέφωνο: 6944532398 email: kat.mach@yahoo.gr

Μέλος: Καραντίας Θεόδωρος

τηλέφωνο: 6994633705 email: thkarantias@gmail.com

Μέλος: Σωτήραλης Ιωάννης

τηλέφωνο: 6977261033 email: sotiralis@physioscience.gr

Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ): GR66 0110 1180 0000 1184 8010 242 Π.Σ.Φ - Π.Τ. Αττικής

Για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ptattikis@psf.org.gr