Περιφερειακό Τμήμα Κορινθίας
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε
Τετάρτη, 05 Μαρτίου 2014
Bookmark and Share

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι δε θα αποσταλούν βεβαιώσεις καταβληθεισών εισφορών έτους 2013, για φορολογική χρήση.

Η δυνατότητα έκδοσής τους παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας ΟΑΕΕ με τη συμπλήρωση των στοιχείων ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Μητρώου (ΕΑΜ).

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται για την έκδοσή τους, στα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού.

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ
Created by DiNet