Περιφερειακό Τμήμα Σερρών
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

 

Ο  ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

 

Είστε στο Link του Περιφερειακού τμήματος Σερρών.
Στις τελευταίες εκλογές προέκυψε το Νέο σχήμα της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Τ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρδιτσάς Βασίλειος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΣ: Συμεωνίδης Άγγελος
ΤΑΜΙΑΣ: Λυμπερίδης Πέτρος


E-MAIL: ptserron@psf.org.gr

E-MAIL: physioserres@yahoo.gr

Το Π.Τ Σερρών έχει ανοίξει λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και τα μέλη του Π.Τ μπορούν να καταθέτουν την συνδρομή τους στον λογαριασμό της Εθνικής κρατόντας το αποδεικτικό της κατάθεσης. Στην κατάθεση να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμό σας.
Όσοι επιθυμούν να μάθουν για τις οφειλές τους μπορούν να πληροφορούνται απο τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

Αριθμός λογαριασμού (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ): 465/480010-91

IBAN: GR81 0110 4650 0000 4654 8001 091

Τονίζουμε για ακόμη μια φορά ότι: οι οφειλόμενες συνδρομές 2008,2009,2010 και 2011 θα καταβάλονται στον λογαριασμό του Π.Σ.Φ απευθείας ( Εθνική Τράπεζα. 118/480051-68 ).

Τα έτη 2012, 2013,2014, 2015  καταβάλονται στο λογαριασμό του Π.Τ Σερρών που αναφέρεται στην αρχή.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ.
Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Π.Τ. θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής η οποία θα συνοδεύεται από: 2 ( δύο ) φωτογραφίες του αιτούντος και  αντίγραφο του πτυχίου, αντίγραφο άδεια άσκησης,  φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση πραγματικής άσκησης.

Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ και ετήσιας συνδρομής εξήντα (60) ευρώ.

Οι πολύτεκνοι-τρίτεκνοι και άνεργοι καταβάλουν το 50% (30 ευρώ), καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι φυσικοθεραπευτές υποχρεούνται έως το τέλος Φεβρουαρίου 2015 να ανανεώσουν την εγγραφή τους και να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους, εξήντα (60) ευρώ.

Οι πολύτεκνοι-τρίτεκνοι και άνεργοι καταβάλουν το 50% (30 ευρώ), καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Μαζί με την συνδρομή έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στο Π.Τ:

1) υπεύθυνη δήλωση με τα προσωπικά τους στοιχεία, στην οποία θα αναφέρεται ρητά η πραγματική άσκηση επαγγέλματος και ο τόπος άσκησης του επαγγέλματος.

2) αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.

3) 2 (δυο) πρόσφατες φωτογραφίες.