Αίτηση Εγγραφής Μέλους
  • Η αίτηση εγγραφής πραγματοποιείται αποκλειστικά χρησιμοποιώντας την περιοχή μελών του ΠΣΦ https://psf.org.gr/login.php
  • Κατά την είσοδο μέλους, στο δεξί τμήμα του menu επιλογών, θα πρέπει να επιλέξετε τον σύνδεσμο «Συμμετοχή σε Επιστημονικά Τμήματα»
  • Η εγγραφή σε Ε.Τ. , ολοκληρώνεται με την αποδοχή της αίτησης εγγραφής από την Συντονική Επιτροπή του Ε.Τ.
  • Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα διαγραφής από μέλος επιστημονικού τμήματος, αίτηση η οποία υποβάλλεται ομοίως χρησιμοποιώντας την περιοχή μελών