: Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017
Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017 Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017
Σας γνωστοποιούμε ότι το π.τ.Θράκης του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών σε συνέχεια του προγράμματος...

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ
Created by DiNet