: Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017
Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017
  Κεντρικό Θέμα: «Πτώσεις στην Τρίτη Ηλικία- Πρόληψη»        Οι...

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ
Created by DiNet