: Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017 Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017
Το Περιφεριακό τμήμα Λέσβου , Χίου, Σάμου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας –Ν.Π.Δ.Δ εορτάζοντας...
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017 Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου -1
Το κοινωνικό μήνυμα που αφορά τις δράσεις του ΠΣΦ για την ημέρα Μυοσκελετικής Υγείας, με δωρεάν πρόσβαση σε...

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ
Created by DiNet