: Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018
Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018 Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου -1
Το Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ στην πρόσφατη συνεδρίαση του στις 3/2/2018 αποφάσισε να παράσχει την αιγίδα του στην ημερίδα...

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ
Created by DiNet