Επικοινωνία
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Λ. Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος , 11473 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210-8213905 / 210-8213334
Fax: 210-8213760
e-mail:
* Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο :
e-mail :
Μήνυμα :
Κωδικός ασφαλείας :