Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

ΣΥΝΘΕΣΗ  Δ.Σ. Π.Τ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πρόεδρος: Κομματάς Ανδρέας

Αντιπρόεδρος: Κάκου Ελένη

Γραμματέας: Γεωργίου Χριστόφορος

Ταμίας: Γερονικολός Ελευθέριος

Μέλος: Φραγκοτάσιου Χριστίνα

e-mail : ptaitoloakarnanias@psf.org.gr

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Π/Τ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λογαριασμός ΕΤΕ     412/540109 – 72

IBAN GR95 0110 4120 0000 4125 4010 972

Όσοι επιθυμούν να μάθουν για τις οφειλές τους μπορούν να πληροφορούνται από τον ταμία Γερονικολό Ελευθέριο

Όσοι έχουν παλιές οφειλές (2008,2009,2010,2011) να καταθέτουν τίς συνδρομές τους στον

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ Π.Σ.Φ.

Λογαριασμός ΕΤΕ     118/480051- 68

IBAN GR03 0110 1180 0000 1184 8005 168