Περιφερειακό Τμήμα Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών