Περιφερειακό Τμήμα Κεφαλληνίας και Ζακύνθου
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών