Περιφερειακό Τμήμα Πέλλας
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39  -58200 ΕΔΕΣΣΑ
ΤΗΛ. 2381020545- 2382024570
FAX 2382081404
web:psf.org.gr/pt-pellas
email :ptpellas@psf.org.gr

Λογαριασμός του  Π.Τ  Πέλλας στην Εθνική Τράπεζα:

340/480475-90
ΙΒΑΝ GR32 0110 3400 0000 3404 8047 590

Λογαριασμός του ΠΤ Πέλλας στην Πειραιώς:

5026090219623

ΙΒΑΝ GR85 0172 0260 0050 2609 0219 623