Περιφερειακό Τμήμα Σερρών
Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

 

Ο  ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

 

Είστε στο Link του Περιφερειακού τμήματος Σερρών.
Στις εκλογές του 2015 προέκυψε το Νέο σχήμα της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Τ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρδιτσάς Βασίλειος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΣ: Συμεωνίδης ?γγελος
ΤΑΜΙΑΣ: Λυμπερίδης Πέτρος


E-MAIL: ptserron@psf.org.gr

E-MAIL: physioserres@yahoo.gr

Το Π.Τ Σερρών έχει ανοίξει λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και τα μέλη του Π.Τ μπορούν να καταθέτουν την συνδρομή τους στον λογαριασμό της Εθνικής κρατόντας το αποδεικτικό της κατάθεσης.

Στην κατάθεση να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμό σας.
Όσοι επιθυμούν να μάθουν για τις οφειλές τους μπορούν να πληροφορούνται απο τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ή με την είσοδό τους στο μητρώο να ενημερωθούν : http://psf.org.gr/ ? Είσοδος μελών, είτε χρησιμοποιήστε τη σελίδα εισόδου: http://psf.org.gr/login.

Αριθμός λογαριασμού Π.Τ Σερρών (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ): 465/480010-91

IBAN: GR81 0110 4650 0000 4654 8001 091

Τονίζουμε για ακόμη μια φορά ότι: οι οφειλόμενες συνδρομές 2008, 2009, 2010 και 2011 θα καταβάλονται στον λογαριασμό του Π.Σ.Φ απευθείας             ( Εθνική Τράπεζα. 118/480051-68 ).

Τα έτη απο το 2012 και μετά ,καταβάλονται στο λογαριασμό του Π.Τ Σερρών που αναφέρεται στην αρχή  -IBAN: GR81 0110 4650 0000 4654 8001 091 .

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ.
Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Π.Τ. θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής η οποία θα συνοδεύεται από: 2 ( δύο ) φωτογραφίες του αιτούντος και  αντίγραφο του πτυχίου, αντίγραφο άδεια άσκησης,  φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση πραγματικής άσκησης.

Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ και ετήσιας συνδρομής εξήντα (60) ευρώ.

Οι πολύτεκνοι και  οι  άνεργοι καταβάλουν το 50% (30 ευρώ), καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι φυσικοθεραπευτές υποχρεούνται έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, να ανανεώσουν την εγγραφή τους και να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους, εξήντα (60) ευρώ.

 

Μαζί με την συνδρομή έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στο Π.Τ (ηλεκτρονικά):

1) υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικά) οτι τα προσωπικά τους στοιχεία, στην οποία θα αναφέρεται και η πραγματική άσκηση επαγγέλματος δεν έχουν τροποποιηθεί.

2) δήλωση (ηλεκτρονικά) οτι έλαβαν γνώση της Νομοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλματος.

3) ψηφιακή φωτογραφία (ηλεκτρονικά)  μετά την είσοδο στο μητρώο.