Ιστορικό
 • Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Επιστημονικού Τμήματος «Εργασιακή Υγεία και Εργονομία» του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών!

  Η σύσταση του Επιστημονικού Τμήματος «Εργασιακή Υγεία και Εργονομία» του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών θα ακολουθεί τις συστάσεις της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WP) και του Διεθνούς Τμήματος των Φυσιοθεραπευτών που εργάζονται στην Εργασιακή Υγεία και Εργονομία (International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics (IFPTOHE)).

  Ο τίτλος του ΕΤ στα αγγλικά αποδόθηκε ως «Hellenic Occupational Health and Ergonomics».

   

  Όραμα ΕΤ «Εργασιακή Υγεία και Εργονομία»

  • Η υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση της διεθνούς πρακτικής των Φυσικοθεραπευτών που εργάζονται στην Εργασιακή Υγεία και Εργονομία, προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία και η ευημερία του εργατικού δυναμικού.

  Αποστολή ΕΤ «Εργασιακή Υγεία και Εργονομία»

  • Να φέρει κοντά, να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τη κοινότητα Φυσιοθεραπευτών που εργάζονται στην Εργασιακή υγεία και Εργονομία, παρέχοντας μια πλατφόρμα επικοινωνίας, δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών.
  • Να καθορίσει και να επιτύχει ανάλογα με τα διεθνή πρότυπα πρακτικής Φυσικοθεραπείας και Εργονομίας στην Εργασιακή Υγεία, μέσω της ανταλλαγής και της ανάπτυξης της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της καθοδήγησης.
  • Να προωθήσει την τεκμηριωμένη πρακτική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη μέσω της ανταλλαγής και της υποστήριξης της έρευνας και της εκπαίδευσης στο επάγγελμα της Φυσικοθεραπείας και Εργονομίας στην Εργασιακή Υγεία.
  • Να συνεργαστεί με διεθνείς ενδιαφερόμενους εταίρους για να συμμετέχει στην ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας στον χώρο εργασίας και υγείας.
  • Να είναι ο εξειδικευμένος πάροχος συμβουλών εργασίας, υγείας και ασφάλειας και υποστήριξης στο ευρύτερο επάγγελμα της Φυσικοθεραπείας.