Σκοπός τμήματος
 • Το Επιστημονικό Τμήμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (ΕΤΑΦ), με το σύνθημα «Όραμα και Προοπτική», σηματοδοτεί την έναρξη μιας προσπάθειας αναβάθμισης, προόδου και συνεχούς ανοδικής πορείας της επιστήμης της αθλητικής φυσικοθεραπείας στην χώρα μας. 

  Αποστολή

  Ο σκοπός του ΕΤΑΦ είναι ο κοινός διάλογος και η εναρμόνιση της αθλητικής φυσικοθεραπείας με τον υπόλοιπο κόσμο στο ίδιο αντικείμενο διεθνώς και παγκοσμίως.

  Το όραμα και η προοπτική του τμήματος είναι η ενίσχυση της επιστημονικής μας ταυτότητας στην διεπιστημονική αλυσίδα των επαγγελματιών Υγείας και Αθλητισμού, με συνεχιζόμενη εκπαίδευση που θα οριοθετήσει τα επιστημονικά προσόντα των συναδέλφων φυσικοθεραπευτών, θα ισχυροποιήσει την επαγγελματική μας ταυτότητα και θα εξασφαλίσει την άριστη παροχή πρόληψης και θεραπείας υψηλού επιπέδου.

  Η αποστολή του ΕΤΑΦ, ως επίσημου τμήματος του ΠΣΦ, είναι να προάγει την ταυτότητα του Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή και να υπηρετεί τα μέλη του, τους αθλητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, το επάγγελμα και την κοινωνία γενικότερα, μέσα από την αριστεία στην Αθλητική Φυσικοθεραπευτική πρακτική, έρευνα, εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη.

  Όραμα και Προοπτική

  Η φιλοδοξία του Επιστημονικού Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα βασίζεται στις δεξιότητες που έχει ορίσει η IFSPT με σκοπό την επίσημη αναγνώρισή του από την IFSPT και την Ελληνική πολιτεία, ώστε να μπορούν Έλληνες Φυσικοθεραπευτές να αποκτήσουν την πιστοποίηση του αθλητικού φυσικοθεραπευτή.

  Στόχοι

  •Η αποτελεσματική υπεράσπιση και αντιπροσώπευση της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας στο επάγγελμα, την κοινωνία και τους άλλους οργανισμούς.
  •Η ενεργή διευκόλυνση των προσπαθειών έρευνας και τεκμηρίωσης της Αθλητικής Φυσικοθεραπευτικής πρακτικής.
  •Η διάχυση πληροφοριών μέσω διαφόρων τεχνολογιών/μέσων ενημέρωσης για την προώθηση της πιστοποίησης του Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή, την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και τη βελτιστοποίηση της Αθλητικής Φυσικοθεραπευτικής πρακτικής.
  •Η παροχή υπεύθυνης δημοσιονομικής διαχείρισης για την υποστήριξη της αποστολής και την προαγωγή της ανάπτυξης του Τμήματος Αθλητικής Φυσικοθεραπείας.
  •Η αξιοποίηση της οργανωτικής δομής ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή και επικοινωνία με τα μέλη μας σε πολλαπλά επίπεδα.

  International Federation of Sports Physical Therapy

  IFSPT is a worldwide federation representing national organisations of sports physiotherapy. It supports member organisations and their members in serving athletes of all ages and abilities through excellence in education, research, practice, and clinical specialisation. IFSPT aims to be the international resource for sports physiotherapists, promoting sports physiotherapy through the International Olympic Committee (IOC), International Sports Federations (ISFs) and other professional organisations.

  http://www.wcpt.org/ifspt