Ανακοινώσεις
  • Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019
    Απολογισμός 3ετιας , 2016 – 2019 Επιστημονικού Τμήματος Σε σχέση με τον απολογισμό της 3ετιας του ΕΤ και καθώς τα μέλη της Διοικούσας κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι εκτός Αθηνών , όπως και τα μέλη του τμήματος , δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ολομέλεια . Παρόλα αυτά , σας αποστέλλεται εγγράφως .   Ολοκλήρωση του Λογοτύπου για την εκπροσώπηση του τμήματος , έπειτα από ευγενική προσφορά της Εταιρεία Μι design και προσωπικής παρέμβαση της Κας Μαχαιρά . ( Κόστος 0) Αίτηση εγγραφής του ΕΤ στον Διεθνή Οργανισμό Υγείας των Γυναικών –...
  • Πρόσφατα Νέα