Διεθνής οργανισμός φυσικοθεραπείας στην υγεία των γυναικών
  • Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες

    Διεθνής Οργανισμός Φυσικοθεραπείας για την Υγεία των Γυναικών (International Organization of Physical Therapists in Women’s Health, IOPTWH)

    Σε όλο τον κόσμο, εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές στην υγεία των γυναικών παρέχουν στους ασθενείς τους επαγγελματική φροντίδα η οποία βασίζεται σε τεκμήρια από τη διεθνή έρευνα. Πλέον, η υγεία των γυναικών, ορίζεται ως εκείνη η κατάσταση στην οποία συνυπάρχουν σωματική, νοητική και κοινωνική ευημερία. Επομένως, δεν αναφερόμαστε απλά και μόνο στην απουσία αρρώστιας ή ασθένειας (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - World Health Organization, WHO).

    Με δεδομένη την αυξανόμενη διαπίστωση, σε παγκόσμια κλίμακα, ότι οι φυσικοθεραπευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε θέματα που αφορούν στην υγεία των γυναικών, ο IOPTWH ενισχύει συστηματικά το ρόλο τους. Συμμετέχει με ιστοσελίδα (www.ioptwh.org), ενημερωτικό δελτίο και εκδηλώσεις, προάγοντας την ταυτότητα της νέας εξειδίκευσης και προωθώντας ταυτόχρονα την επικοινωνία .

     

  • Πρόσφατα Νέα