Σκοπός τμήματος
  • Το Επιστημονικό Τμήμα (ΕΤ) του ΠΣΦ: ¨Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών¨ δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 από μέλη του ΠΣΦ με ενδιαφέρον σε θέματα υγείας των γυναικών και δυσλειτουργιών του πυελικού εδάφους (γυναικών και ανδρών).

    Το ΕΤ ακολουθεί τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του International Organization of Physical Therapists in Women’s Health ( www.ioptwh.wcpt.org) ,που αποτελεί υποομάδα της World Confederation for Physical Therapy (www.wcpt.org).

    Η αποστολή του ΕΤ είναι η αναβάθμιση της ιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα και η προώθηση της καλύτερης δυνατής πρακτικής της Φυσικοθεραπείας τόσο στην υγεία των γυναικών όσο και στην δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους σε γυναίκες και άνδρες στην χώρα μας.

  • Πρόσφατα Νέα