• "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΥΑΕ) ΘΕΜΑ: «Διαχείριση και πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία»".
  Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 02 Ιουλίου 2021
  Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2021 έως Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2021
  Παρασκευή, 02 Ιουλίου 2021

  Σας προσακλούμε να συμμετάσχετε στην τηλεδιάσκεψη με θέμα "ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΥΑΕ) ΘΕΜΑ: «Διαχείριση και πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία»". 

  Αναλυτικές πληροφορίες για την τηλεδιάσκεψη:

  Ημ/νία και ώρα έναρξης: 07-07-2021, 09:30 (Ώρα Ελλάδας)
  Ημ/νία και ώρα λήξης: 07-07-2021, 15:00 (Ώρα Ελλάδας)
  Πρόσκληση από: ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (E.BOURNOUSOUZIS@EODY.GOV.GR, 6932737318)

  Για αποστολή προσλήσεων, επικοινωνήστε με τον συντονιστή στα παραπάνω στοιχεία.


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  9:45 π.μ. – 10:00 π.μ.

  Σύνδεση στην διαδικτυακή πλατφόρμα

  10:00 π.μ.–10:30 π.μ.

  ·    Έναρξη – Καλωσόρισμα

  κ. Κουρούσης Χρήστος, Αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ, Ειδικός Ιατρός Εργασίας  

  κ. Αγραπιδάς Κωνσταντίνος, Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου

  Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας
  στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία

  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ..)

  1η Ενότητα

  • 10:30 π.μ. – 10:45 π.μ. ” Η σπουδαιότητα και οι βασικές αρχές της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) “ 
  • κ. Κωνσταντακόπουλος  Γιάννης, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχ. Ε.Μ.Π. Τμήμα  Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της Υ.Α.Ε.,  Δ/νση Υγείας &  Ασφάλειας στην Εργασία, ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ..
  • 10:45 π.μ. – 11:00 π.μ. “ Ο ρόλος των Ιατρών Εργασίας  για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών που σχετίζονται
  •  με την εργασία “ κα Πανταζή Ευγενία, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD, MSc Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος
  • 11:00 π.μ. – 11:45 π.μ. “ Βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2020-2022: Μειώστε την καταπόνηση ” κ. Γαζής  Ηλίας, Χημικός, Τμήμα  Εποπτείας Φορέων Παροχής Υπηρεσιών ΥΑΕ, Δ/νση ΥΑΕ, ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.
  • 11:45 π.μ. – 12:00 π.μ. “ Πρόληψη και διαχείριση  μυοσκελετικών παθήσεων σε όλες τις ηλικίες -  Καλές πρακτικές  από τον ευρωπαϊκό χώρο. ” κα Στασινοπούλου Παναγιώτα, Ειδικός Παθολόγος Τμήμα Κέντρου Έρευνας και Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων για την Υ.Α.Ε., Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ..
  • 12:00 π.μ.– 12:15 π.μ. Διάλειμμα

  2η Ενότητα  

  • 12:15 π.μ. – 12:30 π.μ. “ Ακόμη και η "σωστή" τεχνική μπορεί να εκθέτει το υγειονομικό προσωπικό σε επικίνδυνες δυνάμεις: Εργονομική πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών καταστάσεων. “ κα Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, Εργονόμος, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
  • 12:30 π.μ. – 12:45 π.μ. “  Εργασία με χρόνιες Μυοσκελετικές Παθήσεις. Έγκαιρη αναγνώριση, παρέμβαση και αυτοδιαχείριση. “κ. Μπουρνουσούζης  Ελευθέριος, Φυσικοθεραπευτής, MSc,  Τμήμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης Τραυματισμών, Διεύθυνση Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
  • 12:45 π.μ. –13:00 π.μ. “ Μυοσκελετικές παθήσεις στην εργασία & στρες – Τεχνική χαρτογράφηση  σώματος ”
  • κα Ζίγκιρη Ελένη, Φυσικοθεραπεύτρια MSc Επιστημών Στρες και Προαγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.
  • 13:00 π.μ. –13:15 π.μ. “ Τηλεργασία, εργασιακό άγχος και μυοσκελετικές παθήσεις. “ κα Μακρή Ελένη, Ψυχολόγος, MSc.  Τμήμα  Συνθηκών Εργασίας & Στρατηγικού Σχεδιασμού, Δ/νση ΥΑΕ, ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.
  • 13:15 π.μ. –13:30 π.μ. Συζήτηση - Κλείσιμο εκδήλωσης

   

  Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή Ημερίδας

  • Δενδρινός Ιωάννης, Χημικός Μηχανικός – Οικονομολόγος,  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.)
  • Κοντέ Βασιλεία, Προϊσταμένη Δ/νσης Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών, Ε.Ο.Δ.Υ., Συντονίστρια 2ης Ενότητας
  • Κουρούσης Χρήστος, Αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ, Ειδικός Ιατρός Εργασίας 
  • Κωνσταντακόπουλος Ιωάννης, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Προϊστάμενος Τμήματος Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.
  • Πανταζή Ευγενία, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, MD, MSc Δημόσιας Υγείας,Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος
  • Μπουρνουσούζης  Ελευθέριος, Φυσικοθεραπευτής, MSc,  Προϊστάμενος Τμήματος Επιδημιολογίας και Πρόληψης Τραυματισμών, Διεύθυνση Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), Συντονιστής 1ης Ενότητας
  • Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, Εργονόμος, Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,