Σκοπός
  • Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), υπό την μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μελών του, έχει δημιουργήσει διάφορα "Επιστημονικά Τμήματα". Ένα από τα πλέον δραστήρια είναι το "OMT-Greece"  που ασχολείται με την αξιολόγηση και αποκατάσταση των νευρομυοσκελετικών παθήσεων , ένα πεδίο γνωστό  διεθνώς με τον όρο "Manual Therapy".

    Το τμήμα "OMT-Greece" του Π.Σ.Φ. ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα , εγκεκριμένο διαρκώς ελεγχόμενο από την "IFOMPT" , την παγκόσμια ομοσπονδία για το "Manual Therapy" (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physiotherapist ) .Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση του διπλώματος ειδίκευσης "OMPT" ( Orthopaedic Manipulative Therapist ) , με διεθνή αναγνώριση . Προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών , οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποιούν "Κλινική Επιτήρηση" (clinical supervision) .

    Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε φυσικοθεραπευτές οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολών ΑΤΕΙ Ελλάδος ή άλλων ισάξιων σχολών του εξωτερικού (αναγνωρισμένων επισήμως από το ελληνικό δίκαιο και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών).

    Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Επιστημονικού Τμήματος Manual Therapy του Π.Σ.Φ. είναι η διάδοση του γνωστικού αντικειμένου του manual therapy μέσω ενός έγκυρου , επιστημονικά τεκμηριωμένου (evidence based) εκπαιδευτικού συστήματος , που δεν θα προσκολλά σε μεμονωμένα συστήματα και σχολές ( Kalternborn , Maitand , Cyriax , Mulligan κτλ. ) , αλλά που θα έχει ως μοναδικό στόχο την ανάπτυξη θεραπευτικών μοντέλων βασισμένα στον "Κλινικό Συλλογισμό" (clinical reasoning) . Το εν λόγω εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται στα έγκριτα επιστημονικά κριτήρια που θέτει η IFOMPT και εφαρμόζονται από την εκπαιδευτική επιτροπή του τμήματος . Τέλος , η συγκεκριμένη πρωτοβουλία καλείται να καλύψει ένα κενό του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήματος .

    Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν έλληνες συνάδελφοι , όπως οι Καρακασίδου Παλίνα PT-OMPT , MmanTh , MSc , PhD, Χατζής Γεώργιος PT –OMPT, Σταυρόπουλος ?γγελος PT – OMPT, Τάτσιος Πέτρος PT, OMPT, MSc, Cert. Mull. Pr., CDN, έλληνες ιατροί υψηλού επιπέδου όπως Ευσταθίου Παναγιώτης Ορθοπεδικός Χειρουργός MD, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Σταθόπουλος Κων/νος Ορθοπεδικός Χειρουργός MD, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Μπαλτάς Ακτινολόγος MD, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ιωάννη Γρηγοριάδη ΡΤ, MSC,MCSP, MMACP. Γεώργιος Κουμαντάκη PT,MSc, Phd, Μπαλανίκα Ακτινολόγος MD, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κατσαλήρα Αικατερίνη Ρευματολόγος MD, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών αλλά και ξένοι καθηγητές διεθνούς κύρους , όπως οι : Robert Pfund PT-OMPT senior instructor , MAppSc –ManipPhysioth, Barbara Hetherington PT- MCTA instructor, Fritz Zahnd PT-OMPT senior instructor, Frans van den Berg PT-OMPT senior instructor, Wim Dankaert PT, MT, PhD,  κα.

  • Πρόσφατα Νέα