Επιστημονικό Τμήμα Manual Therapy
Επιστημονικό Τμήμα Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ) ,υπό την μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης των μελών του ,έχει δημιουργήσει διάφορα "Επιστημονικά Τμήματα" . Ένα από τα πλέον δραστήρια είναι το "OMT-Greece"  που ασχολείται με την αξιολόγηση και αποκατάσταση των νευρομυοσκελετικών παθήσεων , ένα πεδίο γνωστό  διεθνώς με τον όρο " Manual Therapy " .

Το τμήμα "OMT-Greece" του Π.Σ.Φ. ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα , εγκεκριμένο διαρκώς ελεγχόμενο από την "IFOMPT" , την παγκόσμια ομοσπονδία για το "Manual Therapy" (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physiotherapist ).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση του διπλώματος ειδίκευσης ¨ OMPT ¨( Orthopaedic Manipulative Therapist ) , με διεθνή αναγνώριση . Προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σπουδών , οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποιούν " Κλινική Επιτήρηση " ( clinical supervision) .