Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 •  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Επιστημονικού Τμήματος των Manual Therapists OMT-Greece χωρίζεται σε δύο (2) κύκλους , ως εξής :

  • Ο πρώτος (?) κύκλος σπουδών αποτελείται από εννέα (9) σεμινάρια και εκατόν εξήντα (160) διδακτικές ώρες κλινικής επιτήρησης , ενώ ολοκληρώνεται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις
  • Ο δεύτερος (Β΄) κύκλος αποτελείται από οχτώ (8) σεμινάρια και 200 ώρες κλινικής επιτήρησης. Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται με την παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας και τις τελικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις , που οδηγούν στην απόκτηση του πτυχίου ειδίκευσης OMPT.

   

  Α΄ κύκλος

  1. Εισαγωγικό σεμινάριο
  2. Βασικό σεμινάριο ?νω ?κρου
  3. Βασικό σεμινάριο Κάτω ?κρου
  4. Βασικό σεμινάριο ?νω Σπονδυλικής Στήλης
  5. Βασικό σεμινάριο Κάτω Σπονδυλικής Στήλης
  6. Σεμινάριο Κλινικής Αξιολόγησης
  7. Σεμινάριο Ακτινολογικής Απεικόνισης Μυοσκελετικού συστήματος
  8. Σεμινάριο Ορθοπεδικής Παθολογίας & Διάγνωσης
  9. Σεμινάριο Ρευματολογίας Παθολογίας & Διάγνωσης

  *Πρώτη κλινική περίοδος Κλινικής Επίβλεψης : 160 διδακτικές ώρες

  Εξετάσεις Πρώτου Επιπέδου

  Β΄ κύκλος

  1. Σεμινάριο Φυσιολογίας
  2. Σεμινάριο Νευροφυσιολογίας & Φυσιολογίας Πόνου
  3. Σεμινάριο ψυχολογίας
  4. Προχωρημένο σεμινάριο ?νω Κορμού
  5. Προχωρημένο σεμινάριο Κάτω Κορμού
  6. Σεμινάριο Αποκατάστασης
  7. Σεμινάριο χειρισμών Σπονδυλικής Στήλης
  8. Σεμινάριο Κλινικής Έρευνας

  *Δεύτερη περίοδος Κλινικής Επιτήρησης : 200 διδακτικές ώρες

  Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

  Τελικές εξετάσεις ειδίκευσης OMT