Σκοπός
 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των επιστημονικών τμημάτων του Π.Σ.Φ-Ν.Π.Δ.Δ είναι η:

  • μελέτη θεμάτων σχετικών με την προώθηση του ρόλου της Φυσικοθεραπείας στην Ψυχική Υγεία
  • ανάδειξη τεκμηρίωσης του ρόλου του φυσικοθεραπευτή στην Ελλάδα και σ’ αυτό το επιστημονικό πεδίο
  • της επιστημονικής έρευνας
  • προώθηση ευκαιριών για ανταλλαγή γνώσεων
  • αλλά και να αποτελεί τον αρμόδιο σύμβουλο του Κ.Δ.Σ του Π.Σ.Φ – Ν.Π.Δ.Δ σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στο αντικείμενο εργασιών του.