Συντονιστική επιτροπή
 

 

Η  σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής για την περίοδο 2023-2026, έχει ως ακολούθως: 
Συντονιστής: Σταθόπουλος Σταύρος 
Αναπληρωτής Συντονιστής: Χατζηδαμιανός Θεόδωρος 
Γενικός Γραμματέας: Μητσικάρης Γεώργιος 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Μάστορας Νικόλαος 
Μέλος: Χαρωνίτης Επαμεινώνδας 
1ο Αναπληρωματικό μέλος: Δημόπουλος Ανάργυρος 
2ο Αναπληρωματικό μέλος: Γεωργακόπουλος Ευάγγελος 
3ο Αναπληρωματικό μέλος: Πατσίρης Στέφανος 

 

Στις 6/12/2014 προέκυψε   το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Βεντούρα Έλλη Άννα  

Αντιπρόεδρος: Μπαρκάτσα Βενετία

Γενικός Γραμματέας: Σταθόπουλος Σταύρος

Ταμίας: Μητσικάρης Γεώργιος

Μέλος: Καμαργιαννή Τριανταφυλλιά

Μέλος: Γιαννή Αθηνά .

Μέλος: Πατσίρης Στέφανος

Α αναπληρωματικό μέλος: Χαρωνίτης Επαμεινώνδας

Β αναπληρωματικό μέλος: Χατζησαββίδης Κωνσταντίνος

 

Στις 26/11/2016 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Συντονιστικής Επιτροπής.

ΜεΜετά από μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκαν οι παρακάτω για τη θέση του:

  • Συντονιστή: Βεντούρα Έλλη ?ννα
  • Αναπληρωτή Συντονιστή: Χαρωνίτης Επαμεινώνδας
  • Γενικού Γραμματέα: Σταθόπουλος Σταύρος
  • Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων: Μητσικάρης Γεώργιος
  • Μέλους: Χατζησαββίδης Κωνσταντίνος

Η διάρκεια της θητείας τους είναι τριετής 

 

Στις 30/09/2017 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Συντονιστικής Επιτροπής.

Μετά από μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκαν οι παρακάτω για τη θέση του:

  • Συντονιστή: Σταθόπουλος Σταύρος
  • Αναπληρωτή Συντονιστή: Πατσίρης Στέφανος 
  • Γενικού Γραμματέα: Χαρωνίτης Επαμεινώνδας
  • Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων: Μητσικάρης Γεώργιος
  • Μέλους: Χατζησαββίδης Κωνσταντίνος

Στις 30/11/2019 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Συντονιστικής Επιτροπής.

Μετά από μυστική ψηφοφορία αναδείχθηκαν οι παρακάτω για τη θέση του:

Συντονιστής: Σταθόπουλος Σταύρος

Αναπληρωτής Συντονιστής: Μητσικάρης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας: Χαρωνίτης Επαμεινώνδας

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Μάστορας Νικόλαος

Μέλος: Γεωργακόπουλος Ευάγγελος

Αναπληρωματικό μέλος: Πατσίρης Στέφανος

 

η