Ιστορικό
  • Το Επιστημονικό Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας ιδρύθηκε το 2007, παρότι από το 1990 φυσικοθεραπευτές δραστηριοποιήθηκαν ανεξάρτητα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και διοργάνωσαν επιμορφωτικές ημερίδες και συνέδρια με θέματα σχετικά με τις ανάγκες των ηλικιωμένων. Αυτοί αποτέλεσαν και τον αρχικό πυρήνα δημιουργίας του επιστημονικού τμήματος.

    Σήμερα το τμήμα έχει περί τα 70 μέλη, επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα και τη συμβολή της Φυσικοθεραπείας στην υγεία των ηλικιωμένων.

    Το τμήμα διοικείται από πενταμελή συντονιστική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την ολομέλεια κάθε τρία έτη.

    Μέλος στο Επιστημονικό Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας μπορεί να γίνει κάθε πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής, αρκεί να είναι εγγεγραμμένος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

  • Πρόσφατα Νέα