Γήρανση και άσκηση
 • Παρασκευή, 29 Μαϊου 2020
  Καθώς  νέα  κρούσματα  Κορωνοϊού-COVID-19  συνεχίζουν  να  εμφανίζονται παγκοσμίως, γεγονός που αφορά και τη χώρα μας, πολλά ηλικιωμένα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή όχι καλούνται να παραμείνουν στο σπίτι με αυτοπεριορισμό. Η  παραμονή  στο  σπίτι  για  παρατεταμένες  χρονικές  περιόδους  μπορεί  να αποτελέσει  μια   σημαντική  πρόκληση  για  να  παραμείνουν  δραστήριοι.  Η καθιστική  συμπεριφορά  και  τα  χαμηλά   επίπεδα  φυσικής  δραστηριότητας μπορούν ...
  Δευτέρα, 14 Μαϊου 2018
  Η φυσικοθεραπεία είναι αναπόσπαστο μέρος της ομάδας διεπιστημονικής προσέγγισης της άνοιας και είναι αποτελεσματική τόσο κλινικά όσο και οικονομικά. Οι φυσικοθεραπευτές συμμετέχουν από τα αρχικά στάδια της νόσου αξιολογώντας τους τυχόν περιορισμούς δραστηριοτήτων μέχρι και την εκπόνηση & υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης προσωπικών αναγκών. Εκτίμηση κίνδυνου πτώσεων Οι φυσικοθεραπευτές έχουν ειδική εκπαίδευση στην αξιολόγηση και θεραπεία των πτώσεων. Οι ασθενείς με άνοια διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο πτώσης. Σε μια...
  Δευτέρα, 14 Μαϊου 2018
  Το 2010 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (W.H.O) διασαφήνισε την δια- φορά μεταξύ σωματικής δραστηριότητας και άσκησης: •   Σωματική δραστηριότητα είναι κάθε σωματική κίνηση, που συνδέ- εται µε μυϊκή συστολή, η οποία αυξάνει τις ενεργειακές δαπάνες πάνω από τα επίπεδα ανάπαυσης. • ?σκηση είναι μια κατηγορία εντός της φυσικής δραστηριότητας, πο- σοτικοποιημένη σε όγκο, ένταση και συχνότητα με την οποία κινήσεις δομη- μένες και με επαναλαμβανόμενο τρόπο, βελτιώνουν ή διατηρούν ένα ή πε- ρισσότερα από τα συστατικά της ευεξίας. Πως η...
  Δευτέρα, 14 Μαϊου 2018
  Προβλήματα που σχετίζονται με σωματικές διαταραχές Έγερση και μετακίνηση ασθενούς Η ικανότητα της αυτόνομης κίνησης εξασφαλίζει στον ασθενή την δυνατότητα, της απαραίτητης ελάχιστης άσκησης, που έχει ανάγκη, παραμένοντας έτσι σε φόρμα και διατηρώντας ένα βαθμό ανεξαρτησίας. Επειδή η κίνηση πρέπει να είναι καθημερινή ,εντασσόμενη στη ζωή του, πρέπει το περιβάλλον του (συγγενείς ,φροντιστές, φίλοι και άλλοι) να εκπαιδευτούν από το φυσικοθεραπευτή του, για να μπορούν να τον βοηθήσουν αποτελεσματικά. Πώς να σηκώσετε και να μετακινήσετε τον...
  Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018
  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα ποσοστά εμφάνισης άνοιας συνεχώς αυξάνονται, αποτελώντας έτσι την πιο σοβαρή απειλή για τον γηράσκοντα πληθυσμό μας. Δημιουργείται η ανάγκη για την λήψη άμεσων μέτρων και αποφάσεων για την αντιμετώπισή και την πρόληψη της. Η σωματική αδράνεια είναι ένας από τους 9 επιβαρυντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην προοδευτική εμφάνιση της άνοιας στα ηλικιωμένα άτομα. Παρόλο που τα φάρμακα δεν έχουν αποδεδειγμένη νευροπροστατευτική επίδραση στην άνοια, αντιθέτως μια αυξανομένη βιβλιογραφία...
  Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017
  Ο φυσικοθεραπευτής Αποστόλης Εμμανουηλίδης μετέφρασε στις οδηγίες της Later Life Training για την ασφαλή μετακίνηση από και προς το πάτωμα. Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε εδώ. Για να δείτε το αρχείο πατήστε παρακάτω.  
  Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017
  Ο ηλικιωμένος που πάσχει από τον Σακχαρώδη Διαβήτη (Σ.Δ.) και τις επιπλοκές (συννοσηρότητες) του εκτός από αυτά, έχει να αντιμετωπίσει και διάφορες παθολογικές καταστάσεις, που είναι αναμενόμενες  λόγω και της γήρανσης του σώματός του. Ενδεικτικά: μειωμένη μυϊκή μάζα ( Σαρκοπενία), μειωμένη οστική πυκνότητα ( Οστεοπενία-Οστεοπόρωση),  κατάθλιψη αλλά και η καθιστική συμπεριφορά λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής. Όλα αυτά μειώνουν τη λειτουργική ικανότητα και επηρεάζουν τις δραστηριότητες της καθημερινής διαβίωσης. Όπως είναι γνωστό ο...
  • Σελίδα (1-2) :
  • 1
  • 2