• Προγράμματα άσκησης στην πρόληψη της άνοιας;
  Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018
  Ενημερώθηκε στις 12-04-2018 22:52:27

  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα ποσοστά εμφάνισης άνοιας συνεχώς αυξάνονται, αποτελώντας έτσι την πιο σοβαρή απειλή για τον γηράσκοντα πληθυσμό μας. Δημιουργείται η ανάγκη για την λήψη άμεσων μέτρων και αποφάσεων για την αντιμετώπισή και την πρόληψη της. Η σωματική αδράνεια είναι ένας από τους 9 επιβαρυντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην προοδευτική εμφάνιση της άνοιας στα ηλικιωμένα άτομα.
  Παρόλο που τα φάρμακα δεν έχουν αποδεδειγμένη νευροπροστατευτική επίδραση στην άνοια, αντιθέτως μια αυξανομένη βιβλιογραφία τεκμηριώνει το σημαντικό όφελος από τη μακροπρόθεσμη τακτική άσκηση στη γνωστική λειτουργία και στον κίνδυνο εμφάνισης της άνοιας.

  Ενδεικτικά:
  Η άσκηση και ιδιαίτερα η αεροβική (π.χ. περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία) κατά την διάρκεια της μεσήλικης ζωής μπορεί να καθυστερήσει την γνωσιακή έκπτωση και να μειώσει τον κίνδυνο για εμφάνιση άνοιας αργότερα. Τακτική άσκηση διάρκειας 6 έως 12 μηνών (20-30 λεπτά ημερησίως, ήπιας έντασης) απέδειξε ότι αυξήθηκε σημαντικά ο όγκος του ιππόκαμπου (υπεύθυνος για την κωδικοποίηση της μακροπρόθεσμης μνήμης, χωροταξικές δραστηριότητες), βελτιώθηκε η χωρική μνήμη (πληροφορίες καταγραφής για τον περιβάλλοντα χώρο), καθυστέρησε η απώλεια όγκου της φαιάς ουσίας (μέρος της «κεντρικής μονάδας επεξεργασίας» του εγκεφάλου) και καλυτέρευσε η συνδεσιμότητα ανάμεσα στα μέρη του εγκεφάλου.
  ?σκηση σε στατικό ποδήλατο μόνον 3 φορές την εβδομάδα για 30 λεπτά εμφάνισε σταθερή συγκέντρωση της εγκεφαλικής χολίνης, ένδειξη μειωμένης απώλειας νευρικών κυττάρων, που τυπικά εμφανίζεται στους ασθενείς με Alzheimer.
  Υπάρχει ένας εντυπωσιακός συσχετισμός των παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση άνοιας με τον σακχαρώδη διαβήτη (για πρώτη φορά το 1922), την υπέρταση, την υπερλιπιδαιμία και την παχυσαρκία γενικότερα, μια σχέση δραματική, ισχυρή και δυστυχώς αθόρυβη. Η επίδραση αυτών των παραγόντων σε επίπεδο αγγείων του εγκέφαλου αυξάνει τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικων διεργασιών.
  Η μακροχρόνια άσκηση είναι γνωστό πια ότι εξασθενεί τον καθένα από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου άρα μειώνει και τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας ιδιαίτερα εκείνης του αγγειακού τυπου.
  Επιπρόσθετα η άσκηση (ιδιαίτερα με αντιστάσεις & βάρη) αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των εγκεφαλικών κυττάρων και στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας.
  Οι εξατομικευμένες συστάσεις για την πρόληψη της άνοιας μέσα από ένα θεραπευτικό πρόγραμμα καθοδηγουμένης ή επιβλεπομένης άσκησης πρέπει να δίνονται μόνον από τους πτυχιούχους φυσικοθεραπευτές μέλη του Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών για να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακολουθώντας έτσι τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις όπως προκύπτουν από το 2008 και μετέπειτα σύμφωνα και με οδηγίες της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (στρατηγικός εταίρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας)
  Η πρόληψη της άνοιας είναι εφικτή
  Οι φυσικοθεραπευτές έχουν
  καταλυτικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια!
   

 • Στην ίδια κατηγορία
  Πρόσφατα Νέα