Σκοπός
 • Η αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων, με διαρκώς επιταχυνόμενο ρυθμό, έφερε την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας στο προσκήνιο και τους Φυσικοθεραπευτές με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες να ανταποκρίνονται στην πρόκληση για την πρόληψη και αποκατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων.

  Σκοπός

  • η ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των φυσικοθεραπευτών για τις επιπτώσεις της γήρανσης στα λειτουργικά συστήματα του οργανισμού και τις μεθόδους και τεχνικές αποκατάστασης,
  • η έρευνα και τεκμηρίωση εφαρμογών στην κλινική πράξη,
  • η δημιουργία βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικών περιοδικών για τις βέλτιστες πρακτικές στην πρόληψη των πτώσεων, τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, την πρόληψη της σαρκοπενίας και οστεοπόρωσης, την άσκηση στην Τρίτη Ηλικία.
  •  η δημιουργία δικτύου ενημέρωσης και η ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς ηλικιωμένων, με κύριο μέλημα την εκπαίδευση των ηλικιωμένων για την υιοθέτηση δραστηριοτήτων και ενεργού τρόπου ζωής που έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της υγείας, τη διατήρηση της ανεξαρτησίας  και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

   

  Με αυτές τις κατευθύνσεις το Επιστημονικό Τμήμα Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας θα επιδιώξει συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς άλλων επαγγελματιών υγείας, καθώς και με τα υπόλοιπα Επιστημονικά Τμήματα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

   

   

 • Πρόσφατα Νέα