• ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ε.Τ.Π.Φ.
  Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019
  Ενημερώθηκε στις 14-07-2019 14:39:23

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ IOPTP

  International Organization of Physical Therapists in Paediatrics  

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

                                                                                                                                                                                                       

  ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ε.Τ.Π.Φ.

  Στις 11-07-19, στα γραφεία του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ., τα μέλη του Ε.Τ. Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας συνήλθαν σε  Τακτική Ολομέλεια με Πρόγραμμα:

  20:30 Προσέλευση-Εγγραφές μελών
  Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  21:00 Χαιρετισμός - Εισήγηση, Συντονίστριας Ε.Τ.
  21:05 Απολογισμός Ε.Τ.Π.Φ. 2018, Γ. Γραμματέας Ε.Τ.
  21:10 Τοποθετήσεις Σ.Ε. του Ε.Τ.Π.Φ.
  21:20 Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις Μελών Ε.Τ.Π.Φ.
             Ψηφοφορία Απολογισμού
  Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΘΕΜΑΤΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ  του Ε.Τ.Π.Φ.
  Σχετικά με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Ειδική αγωγή, Ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Συμμετοχή στη WCPT, Επιστημονικές δράσεις του Ε.Τ.Π.Φ.
    Τοποθετήσεις της Σ.Ε. του Ε.Τ.Π.Φ.
    Τοποθετήσεις μελών Ε.Τ.Π.Φ.
    Αποφάσεις – Συμπεράσματα

  Η ολομέλεια ξεκίνησε με εισήγηση της κας Κάπαρη Ειρήνης, Συντονίστριας του τμήματος και ακολούθησε ο Διοικητικός Απολογισμός του Ε.Τ.Π.Φ. για το 2018 από την κα Κέντρου Ευαγγελία, Γ. Γραμματέα και τοποθετήσεις της κας Παπαεμμανουήλ Χρύσας, Αναπληρώτριας Συντονίστριας και της κας Αποστολοπούλου Ουρανίας, Μέλους καθώς και των παρευρισκομένων Μελών  του Επιστημονικού Τμήματος της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας.

  Από πλευράς του Κ.Δ.Σ. παρευρέθηκε ο Μαρμαράς Ιωάννης, Β΄ Αντιπρόεδρος, ο οποίος ενημέρωσε την Ολομέλεια σχετικά με θέματα που άπτονται  της συνεργασίας του Κ.Δ.Σ. με το Ε.Τ.Π.Φ. και απάντησε σε ερωτήσεις/απορίες.

  Η ολομέλεια μετά την ψήφιση του Απολογισμού του Ε.Τ.Π.Φ. για το 2018, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις προς κατάθεση στο Κ.Δ.Σ.:

  Α) Με αφορμή το έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που κοινοποιήθηκε, 11-07-19, λεκτέα είναι τα παρακάτω. Πάγια θέση του Π.Σ.Φ. είναι να αποζημιώνονται με Α.Π.Δ. οι δικαιούχοι της Ε.Α., ανεξάρτητα αν θα απευθύνονται σε συμβεβλημένους ή μη φυσικοθεραπευτές, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του θεραπευτή από τον ασθενή (άποψη η οποία συμφωνεί και με ειλημμένη απόφαση της πρόσφατης Γ.Σ.Α. που πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Ιουνίου 2019 στη Λάρισα).

  Παράλληλα, ζητάμε την άμεση απόσυρση του εγγράφου με αρ. πρωτ. AB3A/O 115/ 13/OIK. 26133

  Β) Αύξηση θέσεων στην Ε.Α.Ε. και στην Τυπική Εκπαίδευση να πλαισιωθεί ο ρόλος του Φυσικοθεραπευτή.

  Γ) Σύσταση ομάδων εργασίας

  Δ) Μελλοντικές δράσεις Ε.Τ.Π.Φ. (Συνεργασία με τη WCPT-IOPTP, Συμμετοχή του ΕΤΠΦ σε Επιστημονικά Συνέδρια)

   

  Με συναδελφική εκτίμηση
  Για τη Σ.Ε. του Ε.Τ.Π.Φ.


  Ειρήνη Κάπαρη (Συντονίστρια),
  Χρύσα Παπαεμμανουήλ(Αναπληρώτρια Συντονίστρια),
  Ευαγγελία Κέντρου (Γ.Γραμματέας),
  Νικόλαος  Υφαντής (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων),
  Ουρανία Αποστολοπούλου (Μέλος)

   

 • Στην ίδια κατηγορία
  Πρόσφατα Νέα