Σκοπός
 

Το Ε.Τ.Π.Φ. έχει ως κύρια αποστολή την ανταλλαγή και μετάδοση επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των φυσικοθεραπευτών που ασχολούνται με παιδιά με νευρολογικές/αναπτυξιακές, μυοσκελετικές/ ορθοπαιδικές, καρδιοαναπνευστικές και ψυχικές/νοητικές διαταραχές, με σκοπό την παροχή αποτελεσματικών φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα παιδιά και στις οικογένειές τους, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Παράλληλα, σκοπός του Ε.Τ.Π.Φ. είναι η προώθηση του ρόλου και των ωφελειών της Φυσικοθεραπείας για βρέφη, παιδιά και εφήβους (ηλικίας 0 έως 21 ετών) στην ελληνική κοινωνία, στην ιατρική κοινότητα και στην παιδιατρική διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης, καθώς και η συμβολή στην αναγνώριση και θεσμοθέτηση της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας ως φυσικοθεραπευτικής εξειδίκευσης από την Ελληνική Πολιτεία.

 

ΣΤΟΧΟΙ Ε.Τ.Π.Φ

  • Να παρέχει ευκαιρίες δια βίου μάθησης, επαγγελματικής κατάρτισης, ένταξης και εξέλιξης στο πεδίο της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, μέσα από τη διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κλινικών εργαστηρίων ή διαλέξεων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και την παροχή σύγχρονης βιβλιογραφικής πληροφόρησης, μέσα από ένα ηλεκτρονικό κατάλογο συλλογής βιβλιογραφικών αναφορών.
  • Να παρέχει ένα φόρουμ διακίνησης απόψεων, ιδεών, εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας.
  • Να ενθαρρύνει την πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως η συγγραφή εργασιών και η δημοσίευση τους στο περιοδικό του Π.Σ.Φ. και σε άλλα επιστημονικά περιοδικά, για να ενισχύσει την επιστημονική τεκμηρίωση της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας.
  • Να αναπτύξει σχέσεις και συνεργασίες με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλους σχετικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Να στηρίξει και να εκπροσωπήσει την Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία εκ μέρους του Π.Σ.Φ. διεθνώς