Ιστορικό
 • "Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία" 

  Το Επιστημονικό Τμήμα "Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία" (Ε.Τ.Π.Φ.) ιδρύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2014 υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), κατόπιν ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης .

  Η τωρινή Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από:

  • Συντονίστρια: Κέντρου Ευαγγελία 
  • Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Κεχαγιά Γεωργία
  • Γενική Γραμματέας: Φυτιλή Δήμητρα
  • Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων: Κότσιφα Μαρία
  • Μέλος: Κάπαρη Ειρήνη

   

  ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

  • Ημερίδα «Πρώιμη Παρέμβαση & Εγκεφαλική Παράλυση» Οκτώβριος 2016 παγκόσμια ημέρα Εγκεφαλικής Παράλυσης 
  • Συμμετοχή στο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο φυσικοθεραπείας 22-24 Ιανουαρίου 2016 (Workshop)-Στρογγυλή τράπεζα με θέμα «αξιολόγηση και λήψη απόφασης στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία
  •  Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας Δεκέμβριος 2017-  Εκδήλωση στον Ευαγγελισμό 
  • Συμμετοχή στο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο φυσικοθεραπείας Νοέμβριος 2018 - Στρογγυλή τράπεζα με θέμα  "Η Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία στην πράξη"
  • Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας  Δεκέμβριος 2018-  Εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΠΑΔΑ και του ΠΤ Αττικής
  • Ημερίδα σε συνεργασία με  ΠΤ Ευβοίας  " Εργονομία και παιδί "  Μάρτιος 2019                                                                                                                     
  • Συμμετοχή Ε.Τ.Π.Φ. του Π.Σ.Φ. στη γενική συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Φυσικοθεραπευτών στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία - Μάιος  2019 
  • Συμμετοχή στο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο φυσικοθεραπείας Νοέμβριος 2019-  Στρογγυλή τράπεζα με θέμα  "από το παιδί στην ενηλικίωση"
  • Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας  Δεκέμβριος 2019-  Εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΠΣΦ και του ΠΤ Αχαιας-Ηλείας 

   The Scientific Department of Pediatric Physiotherapy (S.D.P.P) was founded on 7 December 2014 under the auspices of the Panhellenic Association of Physiotherapists (P.A.P), following the recommendation of a general meeting.

  The current Scientific Steering Commitee:

  • Coordinator: Kentrou Evangelia
  • Deputy Coordinator: Kechagia Georgia
  • Secretary General: Fitili Dimitra
  •  Public relations officer: Kotsifa Maria
  • Member: Kapari Irini

   

  INTERNATIONAL DAYS / PARTICIPATION

   "Early Intervention & Cerebral Palsy” October 1, 2016

   Participation in the annual physiotherapy conference January 22-24, 2016 (Workshop) 

  Round table on "assessment and decision making in pediatric physiotherapy"

  Participation in the annual physiotherapy conference  2018

  International day Disabled People - events 2018-19

  Participation in the annual physiotherapy conference  2019

  International day Disabled People - events 2019-20