• Σύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής 2019-22 Ε.Τ. «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»
  Δημοσιεύθηκε Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019
  Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019
  Bookmark and Share

                                                                                                                                                                                                Αθήνα, 10 -12-19

  Σύνθεση Συντονιστικής Επιτροπής 2019-22

  Ε.Τ. «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»

   

  Προς: το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ

  Κοινοποίηση: Μέλη του Επιστημονικού τμήματος «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»

  Σε συνέχεια της ανακήρυξης των αποτελεσμάτων των εκλογών των ΕΤ, η ΣΕ που εκλέχθηκε συνήλθε με πρόσκληση της πλειοψηφούντος υποψήφιας, κας Κέντρου Ευαγγελίας. Μετά από διαλογική συζήτηση και τηρουμένων όσων προβλέπονται από τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των ΕΤ, αναδείχθηκε η σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής για την περίοδο 2019-2022, που έχει ως ακολούθως:

  Συντονίστρια: Κέντρου Ευαγγελία

  Αναπληρώτρια Συντονίστρια: Κεχαγιά Γεωργία

  Γενική Γραμματέας: Φυτιλή Δήμητρα

  Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Κότσιφα Μαρία

  Μέλος: Κάπαρη Ειρήνη

  Ευχαριστούμε τους υπεύθυνους για τη διαδικασία Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους του ΚΔΣ του ΠΣΦ, Σπύρο Ρουμελιώτη και Γιάννη Μαρμαρά, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, Θεοδόση-Παλιμέρη Διονύσιο, Κατσουνάκη Σταύρο και Τζεβελεκίδη Αθανάσιο, καθώς και την Οργανωτική Επιτροπή του 29ου Συνεδρίου, τα μέλη της απερχόμενης Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΤ, τη Γραμματεία του ΠΣΦ και όλα τα μέλη του ΕΤ για τη συνδρομή τους στην επιτυχή διεκπεραίωση των εκλογών.

   

  Για τη Σ.Ε. του Ε.Τ.

  Η Συντονίστρια                    Η Γενική Γραμματέας

  Κέντρου Ευαγγελία                      Φυτιλή Δήμητρα
   

 • Στην ίδια κατηγορία
  Πρόσφατα Νέα