• Συμμετοχή του ΕΤΠΦ του ΠΣΦ στο 30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
  Δημοσιεύθηκε Δευτέρα, 23 Μαϊου 2022
  Δευτέρα, 23 Μαϊου 2022

  Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες, μέλη του ΕΤΠΦ του ΠΣΦ


  με χαρά σας προσκαλούμε στο 30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη στις 27-29 Μαΐου 2022

  Το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ συμμετέχει με στρογγυλή τράπεζα με θέμα: Προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα σε παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση

  Ευχαριστούμε το συνάδελφο, μέλος μας και Επίκουρο Καθηγητή, Τμήματος Φυσικοθεραπείας Λαμίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπέσιο Θ.MSc, PhD, για το Συντονισμό - Προεδρείο της Τράπεζας και την αγαστή συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή του ΕΤΠΦ-ΠΣΦ, καθώς και τους εξαίρετους συναδέλφους, μέλη μας, Παρά Γ., Επίκουρο Καθηγητή, Τμήματος Φυσικοθεραπείας Λαμίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Προεδρείο και τους Ομιλητές, Τσιγάρα Γ., Α' Παιδιατρική Κλινική , Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Ακαδημαϊκό Υπότροφο Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ και Χανδόλια Κ., PhD, Αναπληρωτή Λέκτορα, Τμήματος Φυσικοθεραπείας Λαμίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  για τη συνεχή τους υποστήριξη στις επιστημονικές μας δράσεις. 

   

  Συντονιστής: Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ,
  Μπέσιος Θωμάς, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Λαμίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  Προεδρείο: Μπέσιος Θωμάς, Φυτιλή Δήμητρα , Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, Παράς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Λαμίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα σε Παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση
  Μπέσιος Θωμάς, MSc, PhD, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας Λαμίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  Διεπιστημονική παιδιατρική προσέγγιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
  Τσιγάρας Γεώργιος, MSc Φυσικοθεραπευτής, Α' Παιδιατρική Κλινική , Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήμα Φυσικοθεραπείας
  ΔΙΠΑΕ

  Ο ρόλος του παιδιατρικού Φυσικοθεραπευτή- Υδροθεραπευτή στη μετάβαση από τη θεραπεία στην προσαρμοσμένη φυσική
  δραστηριότητα.
  Χανδόλιας Κωνσταντίνος, PhD, Αναπληρωτής Λέκτορας, Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

  Ο ρόλος της Εργοθεραπείας στις προσαρμοσμένες φυσικές δραστηριότητες : Χορός – Συμπερίληψη – Διεπιστημονική
  συνεργασία
  Κατσιάνα Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Εργοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

   

  Με εκτίμηση

  Για τη Συντονιστική Επιτροπή του Ε.Τ.Π.Φ. του Π.Σ.Φ.

  Η Συντονίστρια          Η Γενική Γραμματέας
  Κέντρου Ευαγγελία    Φυτιλή Δήμητρα