ΠΣΦ - Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθερπαέιας - Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας

Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπειας

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ΝΠΔΔ- Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας

ΠΣΦ - εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας


Είσοδος (login) στο ΜΕΦ

Πληροφορίες για Μέλη ΠΣΦ

Για την επιτυχημένη είσοδο (login) με χρήση διαπιστευτηρίων taxisnet ως ΜΕΛΟΣ ΠΣΦ, θα πρέπει να έχετε δηλώσει και καταχωρήσει στα τηρούμενα στοιχεία σας στο μητρώο μελών του ΠΣΦ

 1. Τον ΑΦΜ σας
 2. Την ημερομηνία γέννησή σας

Τα οποία πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία του taxisnet

Σε διαφορετική περίπτωση ,απευθυνθείτε στο Π.Τ. στο οποίο ανήκετε και ζητήστε την ενημέρωση των στοιχείων σας (ΑΦΜ και ημερομηνία γέννησης) ,αποστέλλοντας ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr

Πληροφορίες για Νομικά πρόσωπα

Τα νομικά πρόσωπα στα οποία έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργαστηρίου, θα πρέπει να εισέρχονται με τα στοιχεία Taxis του νομικού προσώπου και ΟΧΙ με τα προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε ετέρου

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Συμπλήρωση φόρμας με πλήρη στοιχεία εργαστηρίου (διεύθυνση, πόλη, στοιχεία επιστημονικά υπευθύνου κ.λ.π.)
 2. Απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία
  1. Νόμιμη άδεια ή βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου
  2. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος
   Θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση της παροχής με την διεύθυνση του εργαστηρίου που θα καταχωρηθεί στο ΜΕΦ
  3. Στοιχεία Μητρώου - Επιχείρησης (ΑΑΔΕ)
   • Και επιπλέον (για Νομικά πρόσωπα - εταιρείες)
   1. Καταστατικό εταιρείας
   2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ
 3. Κόστος συνδρομής :
  • Για τα μέλη του Π.Σ.Φ
   • ΔΕΝ υπάρχει επιπλέον συνδρομή, μόνο η ετήσια συνδρομή μέλους η οποία θα πρέπει να έχει καταβληθεί.
  • Νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει εξ' ολοκλήρου μέλος Π.Σ.Φ :
   • ΔΕΝ επιβάλλεται ετήσια συνδρομή. Μόνο η ετήσια συνδρομή μέλους την οποία οφείλει να έχει εξοφλήσει το συσχετιζόμενο με το νομικό πρόσωπο μέλος,
  • Νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει και μη μέλος του Π.Σ.Φ με ποσοστό επί της ιδιοκτησίας.
   • Ετήσια συνδρομή 60,00€, η οποία καταβάλλεται με κωδικό πληρωμής μετά την έγκριση της αίτησης και έτσι ολοκληρώνεται η απόδοση αριθμού μητρώου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.
  • Νομικά πρόσωπα - ΜΗ μέλη Π.Σ.Φ
   • Ετήσια συνδρομή 60,00€, η οποία καταβάλλεται με κωδικό πληρωμής μετά την έγκριση της αίτησης και έτσι ολοκληρώνεται η απόδοση αριθμού μητρώου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
ΠΣΦ - εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
Κεντρική σελίδα ΠΣΦ : https://psf.org.gr