ΠΣΦ - Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθερπαέιας - Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας

Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπειας

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ΝΠΔΔ- Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
Εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας

ΜΕΦ - Δικαιολογητικά


Η υποβολή αίτησης εγγραφής στο ΜΕΦ, πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση διαπιστευτηρίων Taxisnet . Μετά την επιτυχή είσοδο στην πλατφόρμα, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα αίτησης επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να έχετε προετοιμάσει σε μορφή PDF

 1. Συμπλήρωση φόρμας με πλήρη στοιχεία εργαστηρίου (διεύθυνση, πόλη, στοιχεία επιστημονικά υπευθύνου κ.λ.π.)
 2. Απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία
  1. Νόμιμη άδεια ή βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου
  2. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλ. ενέργειας (ρεύματος)
   Θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση της παροχής με την διεύθυνση του εργαστηρίου που θα καταχωρηθεί στο ΜΕΦ
  3. Στοιχεία Μητρώου - Επιχείρησης (ΑΑΔΕ)
   • Και επιπλέον (για Νομικά πρόσωπα - εταιρείες)
   1. Καταστατικό εταιρείας
   2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ
 3. Κόστος συνδρομής :
  • Για τα μέλη του Π.Σ.Φ
   • ΔΕΝ υπάρχει επιπλέον συνδρομή, μόνο η ετήσια συνδρομή μέλους η οποία θα πρέπει να έχει καταβληθεί.
  • Νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει εξ' ολοκλήρου μέλος Π.Σ.Φ :
   • ΔΕΝ επιβάλλεται ετήσια συνδρομή. Μόνο η ετήσια συνδρομή μέλους την οποία οφείλει να έχει εξοφλήσει το συσχετιζόμενο με το νομικό πρόσωπο μέλος,
  • Νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει και μη μέλος του Π.Σ.Φ με ποσοστό επί της ιδιοκτησίας.
   • Ετήσια συνδρομή 60,00€, η οποία καταβάλλεται με κωδικό πληρωμής μετά την έγκριση της αίτησης και έτσι ολοκληρώνεται η απόδοση αριθμού μητρώου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.
  • Νομικά πρόσωπα - ΜΗ μέλη Π.Σ.Φ
   • Ετήσια συνδρομή 60,00€, η οποία καταβάλλεται με κωδικό πληρωμής μετά την έγκριση της αίτησης και έτσι ολοκληρώνεται η απόδοση αριθμού μητρώου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
ΠΣΦ - εφαρμογή Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας
Κεντρική σελίδα ΠΣΦ : https://psf.org.gr