• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
  Δημοσιεύθηκε Σάββατο, 13 Μαϊου 2017
  Σάββατο, 13 Μαϊου 2017 έως Σάββατο, 13 Μαϊου 2017
  Σάββατο, 13 Μαϊου 2017

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Το Επιστημονικό τμήμα του Ν.Π.Δ.Δ -Π.Σ.Φ «Φυσικοθεραπεία στην ψυχική υγεία» στα πλαίσια των στόχων & σκοπών του, διοργανώνει σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων με γενικότερη θεματολογία: «Όταν οι φυσικοθεραπευτές συνάντησαν τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας».

  Η 1η επιστημονική ημερίδα με αντικείμενο την «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ», θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 13η Μαΐου 2017 στο Δώμα του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός». και γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

  Σκοπός τους είναι η πληροφόρηση των φυσικοθεραπευτών, των υπολοίπων επαγγελματιών ψυχικής υγείας αλλά και του ευρύ κοινού για τον ρόλο της φυσικοθεραπευτικής επιστήμης στην αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων.

  Το πρόγραμμα εκπονήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία (IOPTMH).

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές, ψυχίατροι, (ειδικευμένοι & ειδικευόμενοι), ψυχολόγοι, οι φοιτητές των σχολών τους καθώς και ενδιαφερόμενοι από το ευρύ κοινό 

  Οι εγγραφές θα γίνονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2vO7lvZPzYyTxv4F3iG0BtIZZ6IF0fR6VWUMXEqZvFmLD8g/viewform

  Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων οι 250 και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

  Το κόστος συμμετοχής είναι 5€ για όλους & θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

  για την

  Συντονιστική Επιτροπή του ΕΤ                                              Οργανωτική Επιτροπή

  Η Συντονίστρια                                                                    Ο Πρόεδρος

  Έλλη ?ννα Βεντούρα                                                         Σταύρος Σταθόπουλος