• Πρόσκληση των μελών του Ε.Τ.Ν.Φ. ? Π.Σ.Φ για συμμετοχή  στις Ομάδες  Εργασίας.
  Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017
  Πέμπτη, 02 Νοεμβρίου 2017
  Bookmark and Share
  Ενημερώθηκε στις 03-11-2017 17:25:15

  Αθήνα, 2/11/2017

  ΠΡΟΣ:  Τα μέλη του Ε.Τ.Ν.Φ. – Π.Σ.Φ.

  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μελών του  Επιστημονικού Τμήματος Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας (Ε.Τ.Ν.Φ.) – Π.Σ.Φ για συμμετοχή  στις Ομάδες  Εργασίας.   

       Αξιότιμα μέλη του Ε.Τ.Ν.Φ. – Π.Σ.Φ..

  Στην τελευταία συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής στις 13-10-2017 αποφασίστηκε η σύσταση ομάδων εργασίας, με συγκεκριμένα αντικείμενα και με σκοπό την ταχύτερη προώθηση των θεμάτων με τα οποία  πρέπει να ασχοληθεί το Ε.Τ.Ν.Φ.

  Η υποστήριξή σας με την συνδρομή σας στην οργάνωση και υλοποίηση προτάσεων είναι εξαιρετικά σημαντική. Γι’ αυτό σας καλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας σε κάποια από τις παρακάτω ομάδες εργασίας και να βοηθήσετε μ’ αυτό τον τρόπο το Ε.Τ.Ν.Φ και εν γένει τα μέλη του  στην ανάπτυξη και την λειτουργία του. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων θα ανακοινωθούν σε επόμενη συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής.

  Οι  ομάδες εργασίας είναι:

  • Ομάδα Εθελοντισμού, με αρμοδιότητες στην συμμετοχή σε δράσεις του τμήματος.
  • Ομάδα Επιμόρφωσης, με αρμοδιότητες στην διοργάνωση Εκπαιδευτικών Ημερίδων, Σεμιναρίων και Συνεδρίων.
  • Ομάδα δημοσίων σχέσεων και προώθησης του έργου του Επιστημονικού  τμήματος, με αρμοδιότητα την συνεργασία με άλλους φορείς και Ε.Τ., τον σχεδιασμό προτάσεων και λοιπών δράσεων προβολής του Ε.Τ.Ν.Φ. καθώς και την προώθηση των δράσεων του τμήματος.
  • Ομάδα συγγραφικού επιστημονικού έργου, με αρμοδιότητες στην συγγραφή επιστημονικών και ενημερωτικών εντύπων.
  • Ομάδα προηγμένων τεχνολογιών αποκατάστασης, με αρμοδιότητες την έρευνα και την ενημέρωσ για νέα υποστηρικτική τεχνολογία στην αποκατάσταση των  νευρολογικών  περιστατικών.

  Μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας στις ομάδες στο e-mail του τμήματος.

   Με εκτίμηση

  Για τη Σ.Ε. του Ε.Τ.Ν.Φ.- Π.Σ.Φ.

  Η Συντονίστρια

  Ο Γενικός Γραμματέας

  Μπακαλίδου Δάφνη

  Παπατσίμπας Βασίλειος

 • Στην ίδια κατηγορία
  Πρόσφατα Νέα