Συντονιστική επιτροπή
 

Συντονιστής

Διονύσιος Θεοδωρόπουλος PT, MSc

Φυσικοθεραπευτής, Ελεύθερος Επαγγελματίας

*Email: neuropt@psf.org.gr

Γενική Γραμματέας

Σοφία Λαμπροπούλου PT, MSc, PhD

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Φυσικοθεραπείας

*Email: neuropt@psf.org.gr

Αναπληρωτής Συντονιστής

Βασίλειος Παπατσίμπας PT, MSc

Φυσικοθεραπευτής, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών

*Email: neuropt@psf.org.gr

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Κωσταντίνος Κυπριγλής - Κυπριώτης  PT, MSc

Φυσικοθεραπευτής, Ελεύθερος Επαγγελματίας

*Email: neuropt@psf.org.gr

Μέλος 

Σωτηρία Βρούβα PT, MSc, PhD

Φυσικοθεραπεύτρια, 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

*Email: neuropt@psf.org.gr

Μέλος

Ευαγγελία Μαντά PT

Φυσικοθεραπεύτρια, Ελεύθερη Επαγγελματίας

*Email: neuropt@psf.org.gr

Μέλος

Βασιλική Ρούσκα PT

Φυσικοθεραπεύτρια, Ελεύθερη Επαγγελματίας

Email: neuropt@psf.org.gr

* Προσωρινά η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του τμήματος είναι κοινή για όλα τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με συγκεκριμένο μέλος, παρακαλούμε γνωστοποιήστε το στο θέμα του μηνύματος.