Ιστορικό
 

Το Επιστημονικό Τμήμα της Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ιδρύθηκε κατόπιν αιτήματος είκοσι φυσικοθεραπευτών, με ενεργό ενδιαφέρον για τη νευρολογική φυσικοθεραπεία, στις 31/5/2016.


Στις 8/9/2016 ύστερα από έγκριση του αιτήματος, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των αιτούντων μελών σύστασης του τμήματος όπου ορίστηκε προσωρινή τριμελή διοικούσα επιτροπή με αποκλειστικό σκοπό την εγγραφή νέων μελών και την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη της συντονιστικής επιτροπής.  Η επιτροπή απαρτίζεται από  τους:

- Δάφνη Μπακαλίδου

- Αντώνιο Βενιέρη και

- Διονύσιο Θεοδωρόπουλο

Στις 26/11/2016 στα πλαίσια του ετησίου συνεδρίου του ΠΣΦ, πραγματοποιούνται οι εκλογές των επιστημονικών τμημάτων και προκύπτει η πρώτη Συντονιστική Επιτροπή.