• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ INPA
  Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
  Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

  Συνάντηση αντιπροσώπων INPA 9 Μαρτίου 2023.

  Στην εξαμηνιαία συνάντηση αντιπροσώπων της INPA συζητήθηκαν θέματα περί της προσπάθειας της INPA να γίνει ένας οργανισμός ενσωμάτωσης, οι προτάσεις τροποποίησης του του καταστατικού της INPA, ενώ ένα προσχέδιο του νέου καταστατικού διαμοιράστηκε στα μέλη για σχόλια, και προτάσεις. Επίσης τονίστηκαν ιδιαίτερα, οι διαδικασίες για ένταξη νέων μελών όπως αυτό της Κύπρου που έχουν νεοσύστατο νευρολογικό τμήμα στη χώρα τους και η ανάγκη προσφοράς βοήθειας σε τέτοια μέλη για την ομαλή ένταξη στην INPA.

  Επιπρόσθετα ενημερώθηκαν οι αντιπρόσωποι για τις διαδικασίες οργάνωσης ομάδας εργασίας για μετάφραση εντύπων βαρύνουσας σημασίας, που αφορούν τους ασθενείς, ως υλικό προσβάσιμο στις γλώσσες των κρατών μελών της INPA. Η Ελλάδα θα στείλει 3 άτομα ως υποψήφιους συμμετοχής σε αυτή την ομάδα εργασίας ενώ η τελική επιλογή συμμετεχόντων που θα αποτελούν την ομάδα αυτή θα πραγματοποιηθεί από την INPA.

  Η προσπάθεια διαμόρφωσης νέας ιστοσελίδας της INPA με πιο διαδραστικό περιεχόμενο χειροκροτήθηκε από τα μέλη. Συζητήθηκε επίσης η σημαντική απήχηση των σεμιναρίων που διοργανώνονται από τις διάφορες επιστημονικές ομάδες εργασίας, και τις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (πχ επιστημονική ομάδα αιθουσών διαταραχών). Η INPA, ως βασικό κομμάτι του χαρακτήρα της, θα συνεχίσει τη διασπορά της γνώσης μέσα από συνεχιζόμενα σεμινάρια και επιστημονικές εκδηλώσεις.

  Υπενθύμιση έγινε και για τη Γενική Συνέλευση της INPA, που θα πραγματοποιηθεί 3 Μαΐου διαδικτυακά, όπου θα ψηφιστούν μια σειρά από προτάσεις, το νέο καταστατικό, νέοι οργανισμοί μέλη και νέα εκτελεστικά στελέχη.

  Τη συνάντηση αυτή εκπροσώπησε από μέρους της Ελλάδας η Σοφία Λαμπροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών