Πρόεδρος : Μαρούδης Ιωάννης Εφέτης Αθηνών  
Τακτικό Μέλος : Μπάκας Γεώργιος  
Τακτικό Μέλος : Αντύπας Σπυρίδων  
Τακτικό μέλος : Παπαδοπούλου Αμαλία  
Τακτικό μέλος : Τριγώνης Ευάγγελος  
Αναπληρωματικό μέλος : Χίλιου ?ννα Εφέτης Αθηνών  
Αναπληρωματικό μέλος : Ρουμελιώτης Σπυρίδων  
Αναπληρωματικό μέλος : Ματιάκης Αθανάσιος  
Αναπληρωματικό μέλος : Αυτοσμίδης Δημήτριος  
Αναπληρωματικό μέλος : Παπαγέωργας Τρύφωνας  

 

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ
Created by DiNet