Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
1. Πως μπορώ να επικοινωνήσω με τα κεντρικά γραφεία του Π.Σ.Φ.;
2. Ποιοι εγγράφονται στον Π.Σ.Φ.;
3. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο Σύλλογο;
4. Πως μπορώ να ενταχθώ στην οικονομική ρύθμιση οφειλών του Π.Σ.Φ.;
5. Πως μπορώ να λαμβάνω το περιοδικό ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ του Π.Σ.Φ.;
6. Πως μπορώ να υποβάλω εργασία στο περιοδικό ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ του Π.Σ.Φ.;
7. Πως μπορώ να ενημερωθώ για μελλοντικά συνέδρια/εκδηλώσεις του Συλλόγου και άλλων Φορέων;
8. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τους κωδικούς για την είσοδο μελών στο forum του Συλλόγου;
9. Πως μπορώ να μάθω τις οφειλές μου στον Π.Σ.Φ.;
10. Πως μπορώ να ενημερωθώ για τις δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος όπου ανήκω;
11. Πως μπορώ να μπω στον κατάλογο επαγγελματιών;
12. Που μπορώ να δω σχετικά δημοσιεύματα των Μ.Μ.Ε. για τη φυσικοθεραπεία;
13. Που μπορώ να δω τα νέα του ΕΟΠΥΥ και των άλλων ασφαλιστικών φορέων;
14. Που μπορώ να διαβάσω σχετικούς νόμους με τη φυσικοθεραπεία;
15. Πως μπορώ να πάρω την ταυτότητα μέλους του Συλλόγου και το πιστοποιητικό νόμιμου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας;
16. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος και που πρέπει να πάω;
17. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και που πρέπει να πάω;
18. Ποιος είναι ο ΚΑΔ στην εφορία για τη φυσικοθεραπεία;
19. Τι εισόδημα δηλώνω ως ελεύθερος επαγγελματίας από τον ΕΟΠΥΥ στην εφορία;
21. Πως μπορώ να συνάψω σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ;
22. Πώς γίνεται η κατάθεση των παραπεμπτικών στον ΕΟΠΥΥ;
23. Πότε γίνεται η καταχώρηση των παραπεμπτικών στο e- ΔΑΠΥ;
24. Πότε γίνεται η κατάθεση των φακέλων για την υποβολή περιόδου στις ΥΠΑΔ;
25. Τι παραστατικά καταθέτω στην ΥΠΑΔ για την πληρωμή δεδουλευμένης περιόδου;
26. Είναι απαραίτητη η κατάθεση του φορολογικού παραστατικού στις ΥΠΑΔ για την υποβολή περιόδου;
27. Τι χρειάζεται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών;
28. Τι είναι το Health Voucher;
29. Ποιες είναι οι τροποποιήσεις του νέου ΚΦΑΣ

Επιστροφή