Εγγραφή ΜΗ μελών (φοιτητές κ.λ.π.), για συμμετοχή σε e-ημερίδες του ΠΣΦ

Η παρούσα υπηρεσία, παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής αποκλειστικά σε ΜΗ μέλη του ΠΣΦ (φοιτητές κ.λ.π.), οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή σε e-ημερίδες
Με την εγγραφή σας, έχετε η δυνατότητα :

  • υποβολής αίτησης συμμετοχής σε e-ημερίδες της επιλογή σας
  • είσοδο στην ημερίδα επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο  (χωρίς περεταίρω ανταλλαγή email’s με τον διοργανωτή)
  • εκτύπωση βεβαίωσης συμμετοχής (εφόσον παρέχεται από τον εκάστοτε διοργανωτή της ημερίδας)
  • συμμετοχή σε μελλοντικές ημερίδες

Με την εγγραφή σας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλετε και τα σχετικά έγγραφα  (π.χ. για φοιτητές, αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας «πάσο»), τα οποία αποδεικνύουν την ιδιότητα σας. Η εγγραφή , πραγματοποιείται μία (1) μόνο φορά και μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας για όλες τις μελλοντικές ημερίδες

Login - Εάν έχετε εγγραφεί ήδη, εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία αφορά αποκλειστικά τα ΜΗ μέλη του ΠΣΦ
Το email σας
Κωδικός πρόσβασης
Εγγραφή (νέος χρήστης) αφορά αποκλειστικά τα ΜΗ μέλη του ΠΣΦ
Επίθετο *
Εισάγετε το πραγματικό σας επίθετο – όνομα, το οποίο θα εμφανίζεται και στις βεβαιώσεις
Όνομα *
Ιδιότητα *
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Το email σας (θα χρησιμοποιηθεί ως User name-όνομα χρήστη) *
Πληκτρολογήστε το πραγματικό σας email, στο οποίο θα λάβετε το κωδικό πρόσβασης (password).
Κωδικός επιβεβαίωσης
Πληκτρολογήστε το κωδικό, όπως εμφανίζεται στην εικόνα.

Συμφωνώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων και συναινώ στη χρήση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς της αίτησης όπως περιγράφονται παρακάτω, τους οποίους ανέγνωσα και κατανοώ πλήρως

Δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με το νόμο 1599/86, ότι τα στοιχεία που δηλώνω είναι αληθή και ακριβή και δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.

Τα ως άνω προσωπικά στοιχεία τα οποία υποβάλλετε, συλλέγονται με σκοπό την συμμετοχή σας (συμμετοχή, έκδοση βεβαίωσης, επικοινωνία μέσω email εφόσον απαιτείται) σε εκδηλώσεις (e-ημερίδες) , του ΠΣΦ

Αποδέκτες των στοιχείων που υποβάλετε, είναι η γραμματεία του ΠΣΦ, και η συντονιστική επιτροπή του επιστημονικού τμήματος που διοργανώνει την εκδήλωση.

Τα ως άνω δεδομένα, δεν δημοσιεύονται και ούτε παραχωρούνται σε τρίτους, πέραν των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους της αίτησης, παρακαλούμε πολύ να μην υποβάλλετε την παρούσα αίτηση

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με τον ΠΣΦ

Θα πρέπει να εισάγετε ένα έγκυρο email, στο οποίο θα λάβετε το κωδικό πρόσβασης (password)