Η Ιστορία του

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ιδρύθηκε το 1964 με την πρωτοβουλία των πρώτων Ελλήνων Φυσιοθεραπευτών που αποφοίτησαν από τη Σχολή Φυοικοθεραηευτών του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών (Βασιλεύς Παύλος).

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Π.Σ.Φ, με τους Φυσιοθεραπευτές να δουλεύουν κάτω από τη στενή καθοδήγηση και επίβλεψη των θερα­πόντων ιατρών διαφαίνονται οι πρώτες δυσκολίες του κλάδου.

Το 1970 η Σχολή Φυσικοθεραπείας ονομάζεται Ανωτέρα Σχολή Φυσικοθεραπείας και καθορίζεται ως σκοπός της Σχολής η Θεωρητική και η Πρακτική Εκπαίδευση ατόμων που θα «χρησιμοποιούν τα Φυσιοθερα­πευτικά Μέσα και Μεθόδους σε αναπήρους εκ πολεμικών γεγονότων και εξ άλλων ατυχημάτων και νόσων ως και επί πασχόντων εξ άλλων παθήσεων δι' ας κατ? ιατρική γνωμάτευση ενδείκνυται η εφαρμογή Φυσιοθεραπευτικών Μέσων και Μεθόδων».

Το 1972 καταρτίζονται τα Δικαιώματα και οι Υποχρεώσεις των Φυσικο­θεραπευτών, αναγνωρίζονται οι θεραπευτικές Πράξεις που περιλαμβά­νονται στη Φυσικοθεραπεία και τέλος καθιερώνεται το κρατικό τιμολό­γιο για όλες αυτές τις πράξεις.

Το 1974 το Υπουργείο Παιδείας ιδρύει τα ΚΑΤΕΕ (Κέντρα Ανωτέρας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Το 1978 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών γίνεται επίσημο μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο Παγκόσμιο Συνέδριο της WCPT στον Καναδά.

Το 1975 πλέον ο Φυσιοθεραπευτής μπορεί να εφαρμόζει Φυσικοθεραπευτικές Πράξεις χωρίς την επίβλεψη του ιατρού αλλά μόνο με τις γραπτές οδηγίες του.

Το 1981 γίνεται η ένταξη των αμοιβών των Φυσιοθεραπευτικών Πράξεων στα εκάστοτε Π,Δ. «Περί Κανονισμού Αμοιβών Ιατρικών Επισκέψεων και Πράξεων»,
Το ίδιο έτος ο Π,Σ,Φ, καθορίζεται ως Παρατηρητής της Μόνιμης Επι­τροπής Φυσικοθεραπευτικών Συλλόγων χωρών - μελών της Ε.Ο.Κ. ( SLCP ) και τον επόμενο χρόνο γίνεται πλήρες μέλος της,

Σε επίπεδο εκπαίδευσης το 1983 το Υπουργείο Παιδείας καταργεί τα ΚΑΤΕΕ και ιδρύει τα ΤΕΙ (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) οε μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολών. Έτσι οι δύο Σχολές Φυσικοθεραπείας του Υπουργείου Παιδείας αναβαθμίζονται και η διάρκεια σπου­δών γίνεται επτά εξάμηνα, Παράλληλα η Σχολή του Υπουργείου Υγείας (Ανωτέρα Σχολή Φυσιοθεραπευτών του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών) καταργείται,
Το 1987 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη Χορήγηση Αδείας και Λειτουργίας Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας.
Το 1989 καθιερώνεται η αυτόματη ισοτιμία Πτυχιούχων ΚΑΤΕΕ - Ανωτέ­ρας Σχολής Φυσιοθεραπευτών με τους Πτυχιούχους ΤΕΙ.

Το ίδιο έτος στο πλαίσιο της ιδρυτικής συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας WCPT · EUROPE στο Στρασβούργο, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών εγγράφεται ως ιδρυτικό μέλος ανάμεσα σε 15 χώρες,

Το 1995 καθορίζονται τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Φυσιοθεραπευτών Αποφοίτων ΤΕΙ. Επίσης την ίδια χρονιά ιδρύεται και τρίτη Σχολή Φυσικοθεραπείας στα ΤΕΙ Λαμίας,

Το 1995 εγκρίνεται το Νέο Καταστατικό του Π.Σ.Φ. σύμφωνα με το Νόμο για τις Επαγγελματικές Οργανώσεις και ο Σύλλογος αποκτά τη σημερινή του διοικητική δομή.
Το 2000 με την ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση προστίθεται στη διάρκεια φοίτησης άλλο ένα εξάμηνο και έτσι η φοίτηση στις σχολές φυσι­κοθεραπείας των ΤΕΙ γίνεται οκτώ εξάμηνα.

Το 2003 ιδρύεται και 4η σχολή Φυσικοθεραπείας στα ΤΕΙ Πάτρας (Αίγιο).


 

 

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 34, 1ος όροφος ΑΘΗΝΑ
Created by DiNet