• Τρόπος συμμετοχής – παρακολούθησης e-ημερίδας του Επιστημονικού Τμήματος Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας.
  Δημοσιεύθηκε Κυριακή, 16 Μαϊου 2021
  Κυριακή, 16 Μαϊου 2021

  Οι συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές (μέλη του ΠΣΦ) μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους για παρακολούθηση, αποκλειστικά μέσω της περιοχής μελών του ΠΣΦ, όπου κατά την είσοδο (login) , θα πρέπει να επιλέξετε «συμμετοχή σε ημερίδες» και στη συνέχεια επιλέγοντας την ημερίδα που επιθυμείτε να συμμετάσχετε (σύνδεσμος «συμμετοχή»)

  Οι φοιτητές, θα μπορούν να κάνουν εγγραφή αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή «μη μελών ΠΣΦ». Για είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται εγγραφή και ταυτοποίηση του χρήστη, όπου θα πρέπει να «ανέβουν» τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης ιδιότητας, ήτοι για φοιτητές, τα στοιχεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας «πάσο»

  Συνοπτικός οδηγός συμμετοχής μέσω zoom

   

   

  Παρατηρήσεις

  Μέλη ΠΣΦ

  1.  Περιοχή  μελών
  2. «συμμετοχή σε ημερίδες
  3.  επιλογή ημερίδας -> συμμετοχή

   

  ΜΗ μέλη (π.χ. φοιτητές)

  1. Είσοδος (ή εγγραφή τη 1η φορά) περιοχή  ΜΗ μελών
  2. «συμμετοχή σε ημερίδες»
  3.  επιλογή ημερίδας -> συμμετοχή

  Απαιτείται ταυτοποίηση μέσω ακαδημαϊκής ταυτότητας «πάσο»

  Παρακολούθηση μέσω Youtube live (μόνο θέαση)

  Επίσημο κανάλι ΠΣΦ

  https://www.youtube.com/user/psforggr

  Χωρίς ταυτοποίηση συμμετέχοντα. Δεν χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης

   

  Όροι συμμετοχής

  Η εγγραφή και η συμμετοχή, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή μελών (για μέλη ΠΣΦ) και τη περιοχή «μη μελών» (για μη μέλη).

  Κατά την είσοδό σας στη πλατφόρμα «zoom», θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο, με τη μορφή: ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ. Το ονοματεπώνυμο θα πρέπει να ταυτίζεται με τα τηρούμενα από τον ΠΣΦ στοιχεία σας, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η παρουσία σας στην εκδήλωση και να εκδοθεί βεβαίωση.

  Γίνεται σαφές ότι, ο ΠΣΦ διατηρεί το δικαίωμα να μην εκδίδει βεβαίωση , σε συμμετέχοντες οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το πραγματικό τους όνομα με την ως άνω μορφή.

  Ο ΠΣΦ, διατηρεί το δικαίωμα να μην βεβαιώσει τη παρουσία συμμετέχοντα σε ημερίδα, ο οποίος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεί είτε δεν ταυτοποιήθηκε η ιδιότητα του μέσω των σχετικών απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. «πάσο»).

  Οι συμμετέχοντες δύναται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση είτε μέσω Live youtube είτε μέσω zoom.  Σε περίπτωση παρακολούθησης μέσω youtube, δεν βεβαιώνεται η παρουσία του συμμετέχοντα και δεν υπάρχει η δυνατότητα βεβαίωσης παρακολούθησης η οποία δημιουργείται μόνο για τους ταυτοποιημένους συμμετέχοντες μέσω zoom.

  Ο ΠΣΦ διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύσει σε ηλεκτρονικά μέσα το σύνολο της εκδήλωσης με τη χρήση ήχου και εικόνας (βιντεοσκόπηση) και να αναρτήσει (σε μορφή video) σε μεταγενέστερο χρόνο την εκδήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΣΦ (psf.org.gr).

  Ο χρόνος παραμονής σας στην ημερίδα, καταμετράται μέσω της πλατφόρμας «zoom», προκειμένου να βεβαιωθεί η παρουσία σας. Για αυτό, κρίνεται υποχρεωτική η χρήση του πραγματικού ΕΠΙΘΕΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ (με αυτή τη σειρά, με Ελληνικούς χαρακτήρες)

  Οι σύνδεσμοι παρακολούθησης, παρέχονται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή μελών (μη μελών αντιστοίχως) και δεν θα τους λάβετε μέσω email, εκτός εδικών περιπτώσεων όπου θα επικοινωνήσει ο διοργανωτής είτε ο ΠΣΦ μαζί σας. Το ίδιο ισχύει και για τις βεβαιώσεις παρακολούθησης, οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά μέσα από τη περιοχή μελών (μη μελών αντιστοίχως), για τους συμμετέχοντες οι οποίοι αποδεδειγμένα συμμετείχαν και ταυτόχρονα έχουν ταυτοποιηθεί.