Υποβολή αίτησης προσχώρησης στην συλλογική σύμβαση ΕΟΠΥΥ - ΠΣΦ

Υποβολή αίτησης - ΜΕΛΗ ΠΣΦ (φυσικό πρόσωπο)

Σε ποιους απευθύνεται

 1. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας - Φυσικό πρόσωπο μέλος ΠΣΦ
 2. Φυσικό πρόσωπο για κατ΄ οίκον υπηρεσίες (φυσκ/τής μέλος ΠΣΦ - αφορά ΜΟΝΟ αυτούς που δεν διατηρούν εργαστήριο και παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά κατ οίκον)

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται (κατά περίπτωση) :

1. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας - Φυσικό πρόσωπο μέλος ΠΣΦ
 • Νόμιμη άδεια ή βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου
 • "Θετική δήλωση προσχώρησης" (ψηφιακά υπογεγραμμένου μέσω gov.gr)
  1. Συμπληρώστε την θετική δήλωση προσχώρησης

  2. Βεβαιώστε ψηφιακά to έγγραφο προσχώρησης, μέσω της υπηρεσίας
  «Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου (gov.gr)»

 • Υπεύθυνη δήλωση το κείμενο της οποίας πρέπει να αναγράφεται ως περιεχόμενο στην υπεύθυνη δήλωση μέσω gov (υπογεγραμμένη ) της παραγράφου 9 του Άρθρου 1 της Σύμβασης
 • Στην περίπτωση που απασχολείται εργαζόμενος φυσικοθεραπευτής, μέλος του Π.Σ.Φ, απαιτείται κατάθεση στοιχείων εργαζομένου/ων από το ΕΡΓΑΝΗ, ξεχωριστά για τον κάθε εργαζόμενο

  • ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ  (https://eservices.yeka.gr/ ) - ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ επιλέγουμε Στοιχεία προσωπικού- κατόπιν πατάμε το κουμπί Αναζήτηση. 
  • Εμφανίζεται η λίστα εργαζομένων και από τη λίστα των εργαζομένων επιλέγουμε τον εργαζόμενο που θέλουμε, από το κουμπί (αριστερά από το όνομα του εργαζομένου) επιλογή.
  • Μετά την εμφάνιση των στοιχείων εργαζομένου πατάμε εκτύπωση
  • Εμφανίζεται νέος πίνακας, από τον οποίο πατάμε το εικονίδιο της εκτύπωσης (εικονίδιο εκτυπωτή-επάνω δεξιά). 
  • Στο νέο πίνακα που εμφανίζεται για να εκτυπωθεί το αρχείο, πατάμε αποθήκευση ως PDF, όπου το αρχείο εκτύπωσης εξάγεται σε μορφή PDF
  • Για να φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου - Gov.gr (www.gov.gr)  το PDF που έχετε αποθηκεύσει, θα πρέπει να βεβαιωθεί ψηφιακά και μετά να ανέβει στην πλατφόρμα.
  Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για τον κάθε εργαζόμενο που απασχολούμε
2. Φυσικό πρόσωπο για κατ΄ οίκον υπηρεσίες

Πως υποβάλλεται η αίτηση προσχώρησης:

 • Μόνο ηλεκτρονικά επιλέγοντας εδώ
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά , υποβάλλονται (ως επισυναπτόμενα αρχεία) με την ηλεκτρονική αίτηση
 • Ο αιτών/ούσα μέλος ΠΣΦ και ο επιστημονικά υπεύθυνος (σε περίπτωση εργαστηρίου), θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή βεβαίωση έτους

Υποβολή αίτησης - Φυσικά πρόσωπα ΜΗ μέλη ΠΣΦ και κάθε μορφής Νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

 1. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας - Νομικό πρόσωπο κάθε μορφής (ΑΦΜ εταιρείας - εταιρική μορφή -ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κ.λ.π.-)
 2. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας – Ατομική επιχείρηση με ιδιοκτήτη μη μέλος του Π.Σ.Φ

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται:

 • Νόμιμη άδεια ή βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου
 • Καταστατικό εταιρείας
 • Στοιχεία Μητρώου - Επιχείρησης (ΑΑΔΕ)   Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης με ιδιοκτήτη μη μέλος του Π.Σ.Φ
 • Στην περίπτωση που απασχολείται εργαζόμενος φυσικοθεραπευτής, μέλος του Π.Σ.Φ, απαιτείται κατάθεση στοιχείων εργαζομένου/ων από το ΕΡΓΑΝΗ, ξεχωριστά για τον κάθε εργαζόμενο με την παρακάτω διαδικασία:
  • ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ  (https://eservices.yeka.gr/ ) - ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ επιλέγουμε Στοιχεία προσωπικού- κατόπιν πατάμε το κουμπί Αναζήτηση. 
  • Εμφανίζεται η λίστα εργαζομένων και από τη λίστα των εργαζομένων επιλέγουμε τον εργαζόμενο που θέλουμε, από το κουμπί (αριστερά από το όνομα του εργαζομένου) επιλογή.
  • Μετά την εμφάνιση των στοιχείων εργαζομένου πατάμε εκτύπωση
  • Εμφανίζεται νέος πίνακας, από τον οποίο πατάμε το εικονίδιο της εκτύπωσης (εικονίδιο εκτυπωτή-επάνω δεξιά). 
  • Στο νέο πίνακα που εμφανίζεται για να εκτυπωθεί το αρχείο, πατάμε αποθήκευση ως PDF, όπου το αρχείο εκτύπωσης εξάγεται σε μορφή PDF
  • Για να φέρει ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου - Gov.gr (www.gov.gr)  το PDF που έχετε αποθηκεύσει, θα πρέπει να βεβαιωθεί ψηφιακά και μετά να ανέβει στην πλατφόρμα.

Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για τον κάθε εργαζόμενο που απασχολούμε

Πως υποβάλλεται η αίτηση προσχώρησης:

 • Μόνο ηλεκτρονικά επιλέγοντας εδώ
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά , υποβάλλονται (ως επισυναπτόμενα αρχεία) με την ηλεκτρονική αίτηση
 • Ο επιστημονικά υπεύθυνος μέλος του ΠΣΦ, θα πρέπει να διαθέτει ενεργή βεβαίωση έτους