Υποβολή αίτησης προσχώρησης στην συλλογική σύμβαση ΕΟΠΥΥ - ΠΣΦ

Υποβολή αίτησης - ΜΕΛΗ ΠΣΦ

Σε ποιους απευθύνεται :

 1. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας - Φυσικό πρόσωπο μέλος ΠΣΦ
 2. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας - Νομικό πρόσωπο με τουλάχιστον 1 εταίρο μέλος του ΠΣΦ (ΑΦΜ εταιρείας - εταιρική μορφή -ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κ.λ.π.-
 3. Φυσικό πρόσωπο για κατ΄ οίκον υπηρεσίες (φυσκ/τής μέλος ΠΣΦ - αφορά ΜΟΝΟ αυτούς που δεν διατηρούν εργαστήριο και παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά κατ οίκον)

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται (κατά περίπτωση) :

1. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας - Φυσικό πρόσωπο μέλος ΠΣΦ
2. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας - Νομικό πρόσωπο με τουλάχιστον 1 εταίρο μέλος του ΠΣΦ (ΑΦΜ εταιρείας - εταιρική μορφή -ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κ.λ.π.-
 • Νόμιμη άδεια ή βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου
 • Καταστατικό εταιρείας
 • "Θετική δήλωση προσχώρησης" (υπογεγραμένη )
 • Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγγραμένη ) της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου Α΄ (Γενικοί Όροι) της Σύμβασης
3. Φυσικό πρόσωπο για κατ΄ οίκον υπηρεσίες
 • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ
 • Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • "Θετική δήλωση προσχώρησης" (υπογεγραμένη )
 • Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγγραμένη ) της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου Α΄ (Γενικοί Όροι) της Σύμβασης

Πως υποβάλλεται η αίτηση προσχώρησης:

 • Μόνο ηλεκτρονικά επιλέγοντας εδώ
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά , υποβάλλονται (ως επισυναπτόμενα αρχεία) με την ηλεκτρονική αίτιση
 • Ο αιτών/ούσα μέλος ΠΣΦ και ο επιστημονικά υπεύθυνος (σε περίπτωση εργαστηρίου), θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή βεβαίωση έτους

Υποβολή αίτησης - Νομικά πρόσωπα ΜΗ μέλη ΠΣΦ

Σε ποιους απευθύνεται :
 1. Εργαστήριο φυσικοθεραπείας - Νομικό πρόσωπο με εταίρους ΜΗ μέλη του ΠΣΦ (ΑΦΜ εταιρείας - εταιρική μορφή -ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΠΕ κ.λ.π.-)

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται:

 • Νόμιμη άδεια ή βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου
 • Καταστατικό εταιρείας
 • "Θετική δήλωση προσχώρησης" (υπογεγραμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
 • Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγγραμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο) της παραγράφου 7 του Κεφαλαίου Α΄ (Γενικοί Όροι) της Σύμβασης

Πως υποβάλλεται η αίτηση προσχώρησης:

 • Μόνο ηλεκτρονικά επιλέγοντας εδώ
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά , υποβάλλονται (ως επισυναπτόμενα αρχεία) με την ηλεκτρονική αίτιση
 • Ο επιστημονικά υπεύθυνος μέλος του ΠΣΦ, θα πρέπει να διαθέτει ενεργή βεβαίωση έτους